Hva innebærer medlemskap i ROS?

Som medlem i ROS støtter du vårt arbeid. Hvert eneste betalende medlem i ROS gir rundt 1000 kr i direkte støtte fra det offentlige. Jo flere medlemmer, jo flere kan vi hjelpe! Alle som ønsker å støtte organisasjonen kan være medlem.

Som medlem mottar du vårt informasjonsblad ROSinfo, fire ganger per år (mulig å reservere seg mot dette). Du mottar også jevnlig nyhetsbrev om hva som skjer i organisasjonen (mulig å reservere seg mot).

Som medlem får du rabatterte priser på ulike kurs hos ROS. Du får også stemmerett på vårt årsmøte som er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet holdes en gang per år i april/mai.

Medlemskap koster kr 200 per år og kontingenten gjelder for året man melder seg inn. Medlemskap blir automatisk fornyet, med mindre du gir oss beskjed om annet.


Bli medlem

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.