Hva innebærer medlemskap i ROS?

Som medlem i ROS støtter du vårt arbeid. Hvert eneste betalende medlem i ROS gir rundt 1000 kr i direkte støtte fra det offentlige. Jo flere medlemmer, jo flere kan vi hjelpe! Alle som ønsker å støtte organisasjonen kan være medlem.

Som medlem mottar du vårt informasjonsblad ROSinfo, fire ganger per år (mulig å reservere seg mot dette). Du mottar også jevnlig nyhetsbrev om hva som skjer i organisasjonen (mulig å reservere seg mot)

Som medlem får du rabatterte priser på ulike kurs hos ROS. Du får også stemmerett på vårt årsmøte som er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet holdes en gang per år i april/mai.


Bli medlem