Innovasjonsprogrammet er i gang!

Hva skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlig sykdomsforløp?

Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking vil 24 håndplukkede deltagere, de neste 6 månedene, jobbe i tverrfaglige team og i felleskap utvikle nye løsninger og kommunikasjonsverktøy som treffer barn og unges behov: Hvordan kommunisere med barn og unge om problematikken rundt kropp og mat?

Gruppene tar umiddelbart i bruk Design Thinking-metodikken, og det er med stort engasjement vi nå trer inn i fase 1 i innovasjonsprogrammet: Innsikt, utvikling og testing.

I tverrfaglige team skal vi sammen skape nye løsninger. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Å skape virkelige løsninger, for virkelige brukere

Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå mennesket, og her starter innovasjonsreisen. I tre inspirerende dager har deltagerne, i møte med hverandre, trent opp sine empatiske evner. Sosialantropologi samt psykologi er uunngåelig ved implementering av Design Thinking. Det holistiske, empatiske og nysgjerrige blikket er herved skjerpet med tanke på videre bruk; i møte med andre mennesker.

Federico Lozano fra Pracademy engasjerer og inspirerer. (Foto: Tove Lise Mossestad)«Vi får bidra til å jobbe med et viktig oppdrag; forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Samtidig får vi utvikle oss gjennom tverrfaglige team i et skarpt og givende innovasjonsprogram. Jeg har allerede fått fylt ryggsekken med nye verktøy som jeg kjenner vil påvirke meg som menneske, og styrke kompetansen på så mange måter. Takknemlig og stolt over å få være med. Gleder meg til fortsettelsen.»
– Pål Hafstad Thorsen, representant for Idrettsklynge Vest

Vi står i startgropen av et viktig innovasjonsprosjekt, tenk det! I løpet av de neste månedene intervjues mer enn 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til kropp og mat. Videre skal mulige løsninger utvikles, testes og justeres av fire ulike team. Hvert team har sin mentor, med solid erfaring fra Design Thinking. Deltagerne er i de beste hender når nye, trygge løsninger og kommunikasjonsverktøy rundt spiseforstyrrelser skal skapes for barn og unge.

«Spiseforstyrrelser er et samfunnsproblem som vi må dra i samme retning for å løse. Etter bare tre dager sammen på innovasjonsprogrammet er jeg sterk i troen på at vårt prosjekt vil gi uvurderlige bidrag til dette arbeidet. Engasjementet i rommet var til å ta og føle på. Det er inspirerende og motiverende å være blant mennesker som er så villige til å gi av seg selv og trå ut av komfortsonen for å skape endring. Jeg er spent på veien videre!»
– Marianne Clementine Håheim, representant og prosjektleder fra ROS

Ønsker du å bidra?

For å få best mulig innsikt i problematikken, trenger deltagerne å snakke med ulike personer som har erfaring med utfordringer knyttet til kropp og mat – selv, som pårørende eller fag-/ressursperson. Vil du være informant i dette viktige prosjektet, registrer deg her!

Ved å dele av din erfaring og innsikt bidrar du til dyp forståelse og treffsikre løsninger.

Foto: Tove Lise Mossestad

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.