Hjelpetelefoner/chat

Her finner du en oversikt over ulike hjelpetilbud i Norge.

Alarmtelefonen: 116 111 

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis.

www.116111.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på telefon eller chat.

www.kirkens-sos.no

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud.

www.hjelpetelefonen.no

Kors på halsen

Ring, skriv, chat eller diskuter (for alle under 18 år) Tjenesten er gratis og du kan være anonym. Røde Kors driver tjenesten.

www.korspahalsen.no

DIXI ressurssenter mot voldtekt: 22 44 40 50

DIXI jobber for å hjelpe de som har blitt utsatt for voldtekt og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

www.dixi.no 

Incesttelefonen: 800 57 000

Landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn og pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.

https://www.incest80057000.no/

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet.

www.rustelefonen.no

LPPs rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

Rådgivningstelefonen drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus, og tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet.

www.piosenteret.no