Gammel en av ti

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk.

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Frykten for å trå feil kan i noen tilfeller føre til at utfordringer ikke blir tatt tak i.

Ved hjelp av innovasjonsmetodikken Design Thinking skal vi gjennomføre et kompetanse- og innovasjonsløp der målet er å skape et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Deltager i EN AV TI

Nå kan DU bli med og skape nye løsninger i et tverrfaglig innovasjonsprogram.

Du kan være lærer, helsepersonell, pårørende, trener, ha egenerfaring eller på andre måter være engasjert i problemstillinger knyttet til spiseforstyrrelser og -problematikk. Du vil få en unik sjanse til å bidra til å løse et av vår tids store folkehelseproblem.

Programmet tilbyr opplæring i den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking, og muligheten til å jobbe sammen med andre fagpersoner for å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Omfang av programmet er 80-100 timers opplæring fordelt på seks samlinger i perioden januar–juni 2023. Deltagelse er kostnadsfritt, men krever i tillegg til deltagelse på samlingene, egeninnsats på om lag 12 timer/mnd. Reisekostnader og overnatting Trondheim i april 2023 dekkes ikke av prosjektet.

Programmet leveres i samarbeid med Federico Lozano i Pracademy.

Har du spørsmål til programmet, ta kontakt med prosjektleder i These Ways: monica@theseways.no

Dato for samlinger

  • 25.–27. januar
  • 22.–23. februar
  • 23.–24. mars 
  • 27.–28. april (Trollabs i Trondheim)
  • 22.–23. mai
  • 14.–16. juni

Vil du bidra i EN AV TI?

Vi trenger deg, din innsikt og din erfaring.

For å få best mulig innsikt i problematikken, trenger vi å snakke med personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp – selv, som pårørende eller fag-/ressursperson.

Ved å dele av din erfaring og innsikt bidrar du til dyp forståelse og treffsikre løsninger.

Omfang: 1 times intervju, fysisk eller digitalt

Når: Q1 2023

Ønsker du å bidra, send en mail til prosjektleder ROS: marianne.clementine@nettros.no

No data was found

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.