Fra å vurdere til å akseptere

Artikkel

Tekst: Nina Hvidsten. Foto: Bergen Yoga Terapi / Ole Andreas Ringdal
Artikkelen har tidligere vært publisert i ROSInfo

Nyere forskning viser at yoga kan bidra til mindre fokus på egen kropp og mat, og en positiv endring når det gjelder tilfredshet med kropp, selvfølelse og selvbilde. 

For yogainstruktør Marianne Målsnes, er yoga en livsfilosofi, en måte å være til stede i verden på.

–Yoga for meg er å stoppe sinnets kaotiske impulser og tanker. Det er et helhetlig system for bedre helse på alle plan, fysisk, psykisk og åndelig. På yogamatten får du innsikt i dine egne reaksjonsmønstre, både kroppslig og mentalt. Gjennom å jobbe med disse mønstrene på matten, kan vi bli bedre kjent med de, og jobbe med å finne andre strategier for å bli den man egentlig er. Dette kan vi igjen ta med oss ut i den virkelige verden. Så for meg er ekte yoga når det du lærer på matten, smelter sammen med livet.

Yoga blir gjerne sett på som en treningsform og er ofte en naturlig del av treningssentrenes tilbud. Marianne ser på yoga som noe som kan tilføre oss mye mer enn ordinær trening, men da er det essensielt at ro og hvile er en vesentlig del av praksisen.

– Yoga innebærer integrasjon og hvile. Noe jeg synes det ofte er for lite fokus på når man går på yoga. Vi går da glipp av mange muligheter for ro og får ikke utnyttet fruktene av yoga; nemlig å få mer stillhet i sinnet. Yoga skal selvfølgelig ikke bare være hvile, som med alt annet trenger vi en balanse. Det som også skiller yoga fra annen trening, er at vi trener styrke, fleksibilitet og avspenning, samtidig som vi trener sinnet. Det er ikke noe feil med annen trening, men yoga tilfører noe mer og noe annet.

Vi lever i et samfunn preget av individualisme og stort fokus på selvrealisering, og noen kan hevde at yoga gjør oss enda mer selvsentrerte. Marianne tror imidlertid at effekten er det motsatte.

–Yoga og mindfulness skal ikke være noe som fremmer egoisme og narsissisme. Yoga lærer oss å være i verden på en bedre måte, og har du det bra med deg selv kan du også fungere bedre i relasjoner med andre. Yogapraksis tar utgangspunkt i at alt henger sammen og at vi er en del av noe større. Personlig har yoga hjulpet meg til å ta mer ansvar for det som skjer rundt meg. Jeg føler at det jeg kan bidra med er verdt noe.

I tråd med vår erfaring i ROS, viser flere undersøkelser at yoga kan være effektfullt i forhold til spiseforstyrrelser.

– Yoga er en måte å bli kjent med sin indre kropp, istedenfor den ytre. Du har fokus på deg selv i stedet for å sammenligne deg med andre. Under yoga lærer vi oss å være i vår egen kropp, vi lærer å tåle ro og lærer å tåle hvile. Vi ønsker å utvikle en romslighet for oss selv, og å finne noe velbefinnende i kroppen. Vi lærer også å være i øyeblikket og vi forsøker å akseptere og kjenne på kroppen istedenfor å se på den, forteller Marianne.

Marianne er klar på at yoga er for alle.

– Alle kan ha glede av yoga. Yogabildene i bikini har ikke noe med yoga å gjøre, praksisen kan tilpasses til alle kroppsfasonger og typer. At du må være myk er også en myte. Mange synes tradisjonell meditasjon og mindfulness-øvelser der du sitter helt i ro og kjenner på følelser kan være vanskelig. Da kan det være lettere å utforske yoga der du er mer i bevegelse og kan ha oppmerksomhet på fysiske bevegelser. Vi kan også tilrettelegge for fysiske utfordringer med ulike hjelpemidler.

Marianne opplever at mange med en spiseforstyrrelse har vanskelig med å gi til seg selv.

– Svært mange jeg møter gir mye tid og omsorg til dem rundt seg, men ikke til seg selv. Gjennom yoga har man en unik mulighet til å gi seg selv egenomsorg. I yoga kan vi også forsøke å konfrontere frykten for å ikke være god nok, for å ikke få det til. Ved å gradvis lære oss å tåle ubehag når vi er på yogamatten, kan vi ta dette med oss ut livet.

Ofte er det tanken vi har om at vi ikke får det til som begrenser oss. Kroppen er villig. Jevnlig utøvelse av yoga gir oss økt livsglede, større toleranse for ubehag og smerte og større romslighet med oss selv og andre, og vi lærer at alt er forbigående, sier Marianne.

Flere artikler

Dårlig selvfølelse skapte grobunn for at Sondre utviklet megareksi. Nå bruker han sine erfaringer for å hjelpe andre.
Vi kan bruke masse energi på å hjelpe barn, men det hjelper jo ikke hvis de ikke opplever samme språket og kommunikasjonen hjemme.
Forsking på spiseforstyrringar og psykisk helse må begynne å interessere seg meir for motkrafta i mennesket, meiner Kjersti. Korleis blir vi sterke i oss sjølve,
En sykehusinnleggelse på grunn av en virusinfeksjon ble vendepunktet for Leif-Erik Sørensen da han var syk med spiseforstyrrelse.

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.