SOAL

Rådgivers hjørne

– tilstedeværelse i vanskelige øyeblikk

Tekst: Monica Lindberg

ROS har mange gode selvhjelpsverktøy som vi benytter i veiledningen. En av øvelsene som jeg ofte tilbyr er SOAL, fordi den fremmer tilstedeværelse og aksept – noe som er et viktig grunnlag i enhver endringsprosess. Denne øvelsen er også en del av mindfulnesskurset til ROS som holdes både i Bergen og i Oslo.

SOAL kan brukes i forhold til spiseforstyrrelsens symptomer og uttrykk. Den kan brukes for å takle frykt eller andre vanskelige tanker og følelser knyttet til det å skulle spise. Den kan brukes for å hindre en uønsket overspisningsepisode. Den kan hjelpe deg ut av en trang til å presse kroppen gjennom trening når kroppen egentlig har behov for hvile og restitusjon. Eller den kan brukes for å takle en hvilken som helst vanskelig situasjon. Den kan på sikt bidra til mer ro og aksept for deg selv og øke din evne til å kunne gi slipp på det du ikke trenger.

Tankespinn og tankekaos beskriver noe som mange kanskje gjenkjenner som mer ubehagelig enn velgjørende. Begge begrepene forteller noe om det å være fanget i sine egne tanker. Tanker som går på autopilot dersom vi ikke trekker bevisstheten vår inn i det som skjer her og nå.

Kanskje har du lagt merke til at det befinner seg en kommentator inni deg som plaprer dagen lang om alt og ingenting og som automatisk sier det samme om og om igjen. Kanskje denne kommentatoren er en mester i å dømme og evaluere det som du hele tiden opplever og erfarer både i og utenfor deg selv. Og kanskje har du en «jeg-er-ikke-god-nok-historie» gående på repeat. Jeg tror mange kjenner seg igjen, i større eller mindre grad.

Vi skaper vår verden gjennom det vi tenker. Derfor reagerer vi ikke på virkeligheten, men vi reagerer på vår tolkning av virkeligheten. Det er vår egen sinnstilstand som bestemmer hvordan vi har det. Det kan være god grunn til å være nysgjerrig og undre seg litt over om tankene er verdt å tro på eller ta alvorlig.

Selv om vi vet dette så vil vi erfare negative tanker og følelser. Det er helt menneskelig og naturlig for oss alle.

Frihet er ikke nødvendigvis å bli fri fra bestemte tanker og følelser, men å vite at du ikke ER tankene og følelsene dine.

Øvelsen SOAL er en måte å komme i kontakt med seg selv ved å bli bevisst på det som skjer i øyeblikket. Det kan være svært fordelaktig å stoppe opp for å undersøke øyeblikket nærmere. Fordi det gir en mulighet til å respondere i stedet for å automatisk reagere. Dessuten vil det styrke vår evne til å tåle og akseptere ubehagelige tanker og følelser.

En utdypende beskrivelse og forståelse av SOAL

S= Stopp
Stopp, uansett hva du er på vei til – om du sliter med å få i deg maten du har fremfor deg, om du er i ferd med å overspise, om du er i ferd med å legge ut på trening som er mer nedbrytende enn oppbyggende, om du er stresset og kjenner at uroen tar overhånd. Ta kontakt med pusten din, trekk pusten inn og pust ut. Legg merke til deg selv og hvor oppmerksomheten din er. For eksempel kan du også legge merke til omgivelsene dine, kjenne underlaget du står eller sitter på.

O=Observer
Observer deg selv og øyeblikket med en åpen og nysgjerrig holdning. Du er som et vitne til det som skjer. Hvilke tanker og følelser er det som farer gjennom meg? For eksempel «jeg er opprørt», ”«jeg føler at jeg bare må….ellers…», «jeg er sint», «jeg er redd», «jeg føler en trang til å…..» Bare beskriv for deg selv med en ikke-dømmende holdning til det du observerer – hverken positivt eller negativt, du legger kun merke til det som er.

A=Aksepter
Aksepter det som skjer og at det er som det er. Dette steget er viktig fordi vi ofte ubevisst har en trang til å skyve tanker og følelser bort eller iverksette en umiddelbar reaksjon slik at vi slipper å kjenne på det som er vondt og vanskelig. Å akseptere er ikke det samme som å lene seg tilbake og si at «sånn er det bare, dette kan jeg ikke gjøre noe med» Denne aksepten er aktiv; du erkjenner og aksepterer de faktiske forhold og så undersøker du andre muligheter og kan velge det du egentlig har behov for.

Spør deg selv: «Hva er det jeg egentlig har behov for akkurat nå?» vurder om det er andre muligheter som kan støtte og hjelpe deg i den situasjonen du befinner deg i. Endringens paradoks er at forandring skjer når en først har akseptert seg selv og det som er.

L=La gå
Her kan du gi slipp fordi du velger å gå videre og kanskje har du funnet frem til en mer bevisst handling enn den første automatiske impulsen du fikk.

Hva velger jeg å gjøre i stedet? Hva er viktig for meg nå? Hva vil gjøre meg godt?

Bruk SOAL som en støtte og et hjelpemiddel i hverdagens situasjoner. Min erfaring er at øvelsen har hjulpet mange til å ta mer bevisste valg og kunne endre fastlåste mønstre. Husk at du også kan. Jo mer du øver på denne prosessen, jo mer vil den etter hvert gå av seg selv. Ta med deg omtanke, medfølelse, vennlighet og tålmodighet for deg selv.

Rådgivers hjørne

[pt_view id=»b6ba5308pn»]

Hva er egentlig den riktige måten å spise på?
Hvordan kan jeg fortelle til mine nærmeste at jeg strever med mat og kropp?
En spiseforstyrrelse bringer ofte med seg tankekaos rundt mat, kropp og vekt, men også andre bekymringer og grubling som er vanlig for oss alle.
For meg er tegning et verktøy for å ufarliggjøre vonde og vanskelige følelser, og alt det rare og usikre som man kan kjenne på innsiden.

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.