Felles kommunikasjon om mat og kropp

Aktuelt

27.09.2022


I august mottok ROS den gledelige nyheten om at Sparebanken Vest vil støtte vårt prosjekt «Trygg» med kr. 2 millioner. Fra før er prosjektet støttet med kr. 1,4 millioner fra Stiftelsen Dam, og vi er nå klare til å sette i gang!

Prosjektet baserer seg på et innsiktsarbeid gjort høsten 2021, også dette støttet av Sparebanken Vest, der vi undersøkte utfordringer knyttet til forebygging av spiseforstyrrelser. Et av hovedfunnene var at mange voksne som er tett på barn og unge, synes det er vanskelig å kommunisere med barna om mat og kropp. Dette gjaldt alt fra foreldre og trenere til lærere og helsesykepleiere. Frykten for å trå feil kan i noen tilfeller føre til at utfordringer ikke blir tatt tak i.

I hovedprosjektet skal vi, ved hjelp av innovasjonsmetodikken Design Thinking og sammen med designbyrået These Ways, gjennomføre et kompetanse- og innovasjonsløp der målet er å skape et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp

Til dette arbeidet har vi behov for en stor mengde innsikt fra personer som vet noe om hvor skoen trykker. Vi vil gjerne snakke med barn og unge selv, trenere, foreldre, lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere med flere. Vil du bidra med din erfaring? Send gjerne en mail til prosjektleder: marianne.clementine@nettros.no.

Flere nyheter

Engasjerte paneldeltagere i samtale om hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge.

Når systemene svikter

Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn...
Valg 2023

Hva mener de politiske partiene om spiseforstyrrelser?

I høst er det valg til alle kommunestyrer og fylkesting i...

ROS X Norske Hemmeligheter

Sammen med Norske Hemmeligheter inviterte vi personer til å dele sine...

Tre nye ROS-prosjekter!

Med støtte fra Stiftelsen DAM har ROS fått tre nye utviklingsprosjekter.

NESTE AKTIVITETER

2. oktober 2023
Oslo
Åpen pårørendegruppe
3. oktober 2023
Bergen
Yogagruppe
5. oktober 2023
Bergen
Åpen pårørendegruppe
12. oktober 2023
Oslo
Fagkveld: Hva gjør vi med folkehelseproblemet spiseforstyrrelser?

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.