FÅ KUNNSKAP

OM SPISEFORSTYRRELSER

FOR DEG
SOM STÅR NÆR

FOR
FAGPERSONER

Overgangen fra det å være opptatt av riktig kosthold og trening til det å utvikle en spiseforstyrrelser er gjerne glidende og diffus. Det skjer ofte over tid, hvor det som i utgangspunktet skulle være noe bra for deg, har blitt noe problematisk og destruktivt. Når tanker og følelser rundt mat og kropp dominerer hverdagen, og/eller trening blir preget av tvang og ikke lenger er lystbetont, kan det være god grunn til bekymring. Under har vi satt opp noen spørsmål det kan være greit å reflektere over:

  • I forhold til dine jevnaldrende, bruker du mye tid på å bekymre deg over kroppsfasong, vekt og hvordan du ser ut?
  • Dominerer tanker på mat og planlegging av måltider store deler av dagen din?
  • Er du redd for å miste kontroll over hvor mye du spiser?
  • Unngår du en rekke type matvarer av andre grunner enn allergi/intoleranse?
  • Er din kroppsvekt svært viktig for deg?
  • Føler du deg ofte tykk/feit?
  • Er det ubehagelig for deg å spise i sosiale sammenhenger?
  • Blir du stresset eller får dårlig samvittighet hvis du ikke får trent når du hadde planlagt?
  • Bruker du mat eller fravær av mat til å regulere følelser?
  • Føler du ofte stress/skam/skyld etter at du har spist?

Selv om du svarer ja, på et eller flere av disse spørsmålene, vil ikke det si at du har en spiseforstyrrelse, men det er gjerne et tegn på at du trenger å snakke med noen om hvordan du har det. Det å få satt ord på tanker og følelser rundt dette kan være avklarende og gi en større innsikt i egen situasjon. Ta gjerne kontakt med oss i ROS for støtte og råd.

NB! Det er viktig å være klar over at spiseforstyrrelser ikke har noe med vekt å gjøre. De fleste som har en spiseforstyrrelse er normalvektige eller overvektige, mens noen er undervektige. Uavhengig av vekt kan en spiseforstyrrelse ha store konsekvenser, fysisk, psykisk og sosialt, og det er viktig at du får hjelp.

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for vår virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er essensielt i forebyggingsarbeid, opplysningsarbeid og tilfriskningsarbeid. Egenerfaring kombinert med faglig kunnskap utgjør ROS sin unike kompetanse.

 

Vi har ulike «foredragspakker» og undervisningsopplegg vi kan tilby. Foredrag kan også tilpasses den enkelte forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon.

På denne siden har vi samlet en rekke litteratur og linker som vi mener er relevant for dem som er berørt av spiseforstyrrelser, enten som syk eller pårørende.

Under finner du testen som kan gi deg svar på hvor medfølende du er ovenfor deg selv. Les spørsmålene nøye før du svarer uten å overanalysere. Du finner en forklaring på skårene dine under testen. Testen kan hjelpe oss å bli mer oppmerksom på hvilke områder som utfordrer oss mer knyttet til selvmedfølelse. På denne måten kan testen bidra til å gjøre oss mer bevisste på veien mot å møte oss selv med større respekt, aksept og vennlighet. Ta gjerne testen før og etter et kurs i selvmedfølelse for å se om noe har endret seg for deg.

Hvor selvmedfølende er du?