Aktivitet

Sted: Stavanger
Dato: 24. august 2022
18:00

Temakveld: Stress, traumer og spiseforstyrrelser

Velkommen til gratis temakveld i regi av ROS Senter i Rogaland.

Kveldens tema: Stress, traumer og spiseforstyrrelser. Hvordan kan disse henge sammen?

Flere som kommer i samtaler hos ROS forteller om hendelser som har satt i gang kroppslige og psykiske reaksjoner hos dem. Denne temakvelden handler om å forstå hvordan kropp og sinn kan bli påvirket av stress og traumatiske hendelser. Temaet tar sikte på å belyse hvordan reaksjonene kan henge sammen med et anstrengt forhold til mat og kropp.

Foredragsholder: Ann-Cristin Westerheim fra ROS

Tid: Onsdag 24. august kl 18.00-19.30
Sted: ROS Senter i Rogaland, Breigata 13, Stavanger

Temakvelden er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding til rogaland@nettros.no

18. april 2023
Stavanger

Temakveld: Relasjoner

2. mai 2023
Stavanger

Åpen pårørendesamling

30. mai 2023
Stavanger

Temakveld: Overgrep og smerteuttrykk

6. juni 2023
Stavanger

Åpen pårørendesamling

NESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.