Aktivitet

Sted: Stavanger
Dato: 24. august 2022
18:00

Temakveld: Stress, traumer og spiseforstyrrelser

Velkommen til gratis temakveld i regi av ROS Senter i Rogaland.

Kveldens tema: Stress, traumer og spiseforstyrrelser. Hvordan kan disse henge sammen?

Flere som kommer i samtaler hos ROS forteller om hendelser som har satt i gang kroppslige og psykiske reaksjoner hos dem. Denne temakvelden handler om å forstå hvordan kropp og sinn kan bli påvirket av stress og traumatiske hendelser. Temaet tar sikte på å belyse hvordan reaksjonene kan henge sammen med et anstrengt forhold til mat og kropp.

Foredragsholder: Ann-Cristin Westerheim fra ROS

Tid: Onsdag 24. august kl 18.00-19.30
Sted: ROS Senter i Rogaland, Breigata 13, Stavanger

Temakvelden er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding til rogaland@nettros.no

16. august 2022
Stavanger

Pårørendegruppe

13. september 2022
Stavanger

Temakveld: Det som aldri stilner

27. september 2022
Stavanger

Pårørendegruppe

4. oktober 2022
Stavanger

Temakveld: Overspising

^

NESTE AKTIVITETER

16. august 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
22. august 2022
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
24. august 2022
Trondheim
Pårørendegruppe
24. august 2022
Stavanger
Temakveld: Stress, traumer og spiseforstyrrelser

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.