was successfully added to your cart.

Handlekurv

Temakveld: Selvmedfølelse

Velkommen til gratis temakveld i regi av ROS.

Tema: Selvmedfølelse – Hva trenger jeg i møte med meg selv?

Hva er selvmedfølelse og hvordan kan dette implementeres inn i livene våre? Kjernekomponentene i selvmedfølelse er ifølge grunnlegger og forsker Dr. Neff selvvarme/snillhet, bevissthet om det menneskelige (føle seg forbundet med andre) og mindfulness (oppmerksomt nærvær).

Neff er opptatt av det menneskelige med å feile av og til. Gjennom denne vanskelige tiden som Koronapandemien har ført med seg er det mange av oss som kjenner på en tilkortkommenhet. Det å ikke strekke til ovenfor familie, venner og på jobb. Frykt for å gjøre feil i forhold til smittevernstiltak, frykt for å bli syk med mer. Om man jevnt og trutt kritiserer seg selv samt frykter seg selv og andre, fører det dypest sett til en fremmedfølelse. Våre indre kritiske tanker tar form av en indre dialog med negative kommentarer og vurderinger: «Jeg er håpløst elendig i dette arbeidet.» «Jeg hater kroppen min.» «Jeg feiler bare hele tiden.» Uten en sosial sensur får våre egne selvkritiske tanker fritt spillerom.

Vår egen mangel på selvmedfølelse vekker negative følelser i oss og kan utvikle seg til lidelser som spiseforstyrrelser, depresjon, angst og personlighetsproblematikk. Vi trenger å bevisstgjøre oss selv om hvordan vi er i møte med oss selv.

Under denne temakvelden vil du få en introduksjon til selvmedfølelse, få muligheten til å prøve noen øvelser samt stille spørsmål du måtte ha knyttet til temaet for dagen.

Selvmedfølelse kan være en motivasjonskilde for å gjøre nødvendige endringer i vårt liv. Vi trenger ikke endre oss fordi vi er betydningsløse og utilstrekkelige, men fordi vi bryr oss om oss selv og ønsker å minske lidelse.

Tid: Onsdag 12.08 fra klokken 18:00 – 20:00
Sted: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø

Påmelding til Irene Kingswick: irene@nettros.no

^