Aktivitet

Sted: Bergen
Dato: 21. oktober 2024

Temakveld: overspising hos barn og ungdom

Overspisingsproblematikk rammer unge på lik linje med eldre, men blir ofte ikke fanget opp eller fokuset rettes mot barnets vekt. Voksne rundt kan føle på usikkerhet i hvordan gå fram for å best støtte og kan være bekymret for å gjøre vondt værre.

På denne temakveld vil vi ta for oss hvordan overspisingsproblematikk kan utspille seg hos unge, hvordan man kan være støttespiller og hvordan man best kan ta opp tema rundt kropp, mat og vekt med barn og ungdom.

Dato: 21.oktober

Klokken: 18.00-19.30

Sted: ROS Vestland, Strandgaten 6 (6. etasje), 5013 Bergen

Foredragsholdere: Sunniva Mollandsøy jobber som rådgiver i ROS og er utdannet psykolog. Hanna Flækøy Skjåkødegård jobber som forsker i ROS og er PhD og spesialfysioterapeut.

Deltakelse er gratis, men krever påmelding til [email protected].

5. september 24
Bergen
10. september 24
Bergen
17. september 24
Bergen

NESTE AKTIVITETER

19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
27. august 2024
Trondheim
Temakveld: Spiseforstyrrelser og kroppsbilde
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.