Aktivitet

Sted: Trondheim
Dato: 26. oktober 2022
18:00

Temakveld for ungdom: Kropp og mat

Velkommen til gratis temakveld for ungdomsskoleelever (8.-10. trinn) i regi av ROS Trøndelag og Jentevakta i Trondheim

Kveldens tema: Kropp og mat

Barn og unge opplever stadig press knyttet til kropp og mat i dagens samfunn. Flere og flere opplever at dette kan bidra til å utvikle et utfordrende forhold til kroppen sin, trening og til mat og måltider. Denne temakvelden skal gi et innblikk i hva som kan ligge bak, hvordan vi kan håndtere slike utfordringer og hvordan man kan gå frem dersom man er bekymret for noen man tror sliter.

ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser og Jentevakta er begge lavterskeltilbud som jobber med psykisk helse i Trondheim/Trøndelag. Begge har stort fokus på forebygging og jobber med å skape gode holdninger knyttet til mat, kropp, trening og generelt psykisk helse, der spesielt barn og unge er en viktig målgruppe.

Dette blir en spennende temakveld for elever på 8.-10. trinn, med fokus på hvordan holdninger til mat og kropp påvirker oss. ROS og Jentevakta vil holde korte foredrag om temaet og deltakerne vil selv få delta i arbeid med caser, komme med innspill, stille spørsmål og delta i samtalen om forholdet mellom mat og kropp – og god psykisk helse.

Program:
Kl 18.00-18.30:
– Innlegg fra ROS Trøndelag
– Når mat og kropp blir vanskelig
– Bekymringssamtalen
– Om ROS og våre tilbud
Kl 18.30-19.00:
– Innlegg fra Jentevakta
– Kroppspress og trening
– Om Jentevakta og våre tilbud
Kl 19.00-19.15: Pause
Kl 19.15-20.15: Caser i fellesskap og besvarelse av spørsmål som er sendt inn på forhånd
Kl 20.15-20.30: Oppsummering og avslutning. Muligheter for å besøke stand/snakke med ROS og Jentevakta

Dato og tid: Onsdag 26.10.22, kl 18-20.30 Sted: Kulturhuset ISAK, Coffee Annan (plass til ca 50 stk)

Påmelding: Navn og alder til [email protected] innen 25.10.22. Eventuelle spørsmål knyttet til temaene kan legges ved, disse vil besvares etter pausen. Spørsmål kan også stilles underveis.

Temakvelden er gratis og åpen for alle ungdomsskoleelever. Velkommen!

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.