Temakveld: Fysisk aktivitet

Velkommen til temakveld ved ROS Hordaland. 

Denne kvelden får vi besøk av Silje Vik, rådgiver i ROS. Tema er: Fysisk aktivitet – et område for mestring og glede.

Fysisk aktivitet kan ha mange funksjoner og ulik verdi fra individ til individ. For noen er fysisk aktivitet en stor del av ens identitet og for andre er fysisk aktivitet noen en gjør sporadisk uten å legge så mye mer verdi i det.

For individer med spiseproblematikk kan fysisk aktivitet og trening ha negative konnotasjoner. En forbinder det med at det er en form for tvangshandling eller byrde, en kan få dårlig samvittighet og skyldfølelse for å ikke være i nok fysisk aktivitet, samt at det kan bli brukt som negativ følelsesregulator, en flukt og unnviking fra egne følelser.

Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser – har trening en negativ påvirkning? Kan det forverre spiseproblematikken? Eller er det mulig å bruke det som et verktøy til å hjelpe og ta vare på seg selv. Kan en bruke fysisk aktivitet til å bygge opp sitt eget selvverd og selvbilde og støtte en på veien mot å bli frisk?

Tid: Mandag 8. april klokken 18.00 – 19.30
Sted: ROS Senter i Hordaland, Strandgaten 6, Bergen.

Temakvelden er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding ikke nødvendig.

^