Aktivitet

Sted: Digitalt
Dato: 2. februar 2022

Temakveld: Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Velkommen til gratis, digital temakveld i regi av ROS Trøndelag

Kveldens tema er: Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Ida Aarmo er 35 år, utdannet fysioterapeut og har jobbet ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) siden 2012. Ida har en master i psykisk helsearbeid fra 2020, hvor hun så nærmere på nettopp fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser.

Om foredraget:

Fysisk aktivitet er for de fleste forbundet med noe positivt. For noen kan imidlertid aktiviteten eller treninga bli problematisk, og få negative konsekvenser for både helse og livskvalitet. Fysisk aktivitet kan utvikle seg til et alvorlig symptom i en spiseforstyrrelse, samtidig som det også kan bidra til gode mestringsopplevelser med egen kropp og gi håp om å bli frisk.
I dette foredraget skal Ida først gi en kort innledning om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser basert på sine erfaringer som fysioterapeut. Ida vil deretter presentere funn fra sin masteroppgave/studie, der hun undersøkte subjektive erfaringer med fysisk aktivitet blant kvinner med spiseforstyrrelser, hvor nettopp problematisk aktivitet var ansett å være et alvorlig symptom i lidelsen.

Tid: Onsdag 2. februar 2022 kl. 18:00-19.30
Sted: Zoom (lenke sendes ut til påmeldte onsdag formiddag)

Arrangør: ROS Trøndelag

For å sende ut lenke til temakvelden, ønskes en påmelding til trondheim@nettros.no innen onsdag morgen 02.02.

Velkommen!No data was found

NESTE AKTIVITETER

6. april 2023
Bergen
Pårørendegruppe
13. april 2023
Bergen
Temakveld: Spiseforstyrrelser og frafall i behandling
17. april 2023
Oslo
Pårørendegruppe
18. april 2023
Stavanger
Temakveld: Relasjoner

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.