Aktivitet

Sted: Digitalt
Dato: 2. februar 2022
18:00
Til: 2. februar 2022
20:00

Temakveld: Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Velkommen til gratis temakveld i regi ROS Trøndelag.

Kveldens tema er: «Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser»

Ida Aarmo er 35 år, utdannet fysioterapeut og har jobbet ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser RKSF siden 2012. Ida har en master i psykisk helsearbeid fra 2020, hvor hun så nærmere på nettopp fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser.

Om foredraget:
Fysisk aktivitet er for de fleste forbundet med noe positivt. For noen kan imidlertid aktiviteten eller treninga bli problematisk, og få negative konsekvenser for både helse og livskvalitet. Fysisk aktivitet kan utvikle seg til et alvorlig symptom i en spiseforstyrrelse, samtidig som det også kan bidra til gode mestringsopplevelser med egen kropp og gi håp om å bli frisk.

I dette foredraget skal Ida først gi en kort innledning om fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser basert på sine erfaringer som fysioterapeut. Ida vil deretter presentere funn fra sin masteroppgave/studie, der hun undersøkte subjektive erfaringer med fysisk aktivitet blant kvinner med spiseforstyrrelser, hvor nettopp problematisk aktivitet var ansett å være et alvorlig symptom i lidelsen.

Tid: Onsdag 2. februar 2022 kl. 18:00-20.00
Sted: Zoom (lenke sendes ut til påmeldte onsdag formiddag)

For å sende ut lenke til temakvelden, ønskes en påmelding til trondheim@nettros.no innen onsdag morgen 02.02.

Velkommen!

15. februar 2023
Digitalt

Kurs: Mindful Eating

16. februar 2023
Digitalt

Digital pårørendegruppe

28. februar 2023
Digitalt

Kurs i selvmedfølelse

^

NESTE AKTIVITETER

6. februar 2023
Oslo
Pårørendegruppe
6. februar 2023
Oslo
Gruppetilbud - overspising (fulltegnet)
7. februar 2023
Tromsø
Temakveld: Vanskelige følelser
14. februar 2023
Bergen
Lukket pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.