Temakveld: Behandling av spiseforstyrrelser og pårørendes rolle

Velkommen til gratis temakveld i regi av ROS Trøndelag. 

Kveldens tema er: Behandling av spiseforstyrrelser og pårørendes rolle.

Vi kommer inn på temaer som:
Hvilke behandlingstilbud for spiseforstyrrelser har vi?
Hvordan kan det oppleves å være i behandling?
Hvordan kan endringsprosessen se ut?
Hvilken rolle har pårørende i behandling?
Hvordan kan endringsprosessen oppleves for de nærmeste?

Foredragsholder: Psykologspesialist Tor Andreas Aasen. Aasen er utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim, psykologspesialist siden 2015. Han har jobbet ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser siden 2009. I tillegg har han jobbet med mennesker med ulike psykiske vansker som angst, depresjon, og traumelidelser, og har erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge. De seneste årene har Aasen vært spesielt opptatt av arbeid med pårørende til mennesker med alvorlig psykisk sykdom.

Tid: Torsdag 26.09.19 kl 18.00-19.30
Sted: ROS Senter i Trøndelag, Kjøpmannsgata 23, Trondheim

Temakvelden er åpen for alle interessert. Påmelding ikke nødvendig.

^