Seminar: Prosjekt KROPP

Hva skjer når kroppen blir et prosjekt, hvor resultatet bestemmer din egenverdi og hvordan du har det? Kan kroppen være veien til lykke?

ROS ønsker velkommen til gratis seminar, åpent for alle interesserte.

Program

Kl. 10-10.45: ”Sunn kroppsopplevelse” v/Kethe M. Engen
Kethe er doktorgradstipendiat ved Norges idrettshøgskole (NIH) og prosjektansvarlig for prosjektet ”Sunn kroppsopplevelse” som har til hensikt å fremme positivt kroppsbilde og forebygge
forstyrret spiseatferd blant ungdom.

Kl. 11-11.45: Doping i et folkehelseperspektiv v/Celine Gjønnes
Celine er utdannet politi, men jobber nå i Antidoping Norge. Hun ønsker å belyse hvordan dopingbruk henger sammen med blant annet kroppsfokus og sosiale medier.

Kl. 12-12.45 Kroppen som lykkeløsning- fungerer det?
Vi avslutter seminaret med en panelsamtale med noen som har ulik erfaring med kroppen som prosjekt. Gikk det som forventet?

Påmelding ikke nødvendig.

___________

Seminaret etterfølges av årsmøte i ROS, fra kl 14-17. Alle er hjertelig velkommen til å delta på dette og betalende støttemedlemmer av ROS har stemmerett. Adresse: Vulkan 5, 0178 Oslo