was successfully added to your cart.

Handlekurv

Pårørendeseminar (AVLYST)


På grunn av situasjonen rundt coronaviruset velger vi å utsette pårørendeseminaret på SUS 26.03.20. Vi utsetter seminaret til høsten, og vil ta kontakt med alle påmeldte igjen når vi har en ny fastsatt dato. De som har meldt seg på trenger dermed ikke melde seg på om igjen.

Tusen takk til alle som har meldt interesse for arrangementet.  Ta gjerne kontakt med oss i ROS for spørsmål.


ROS – Senter for spiseforstyrrelser Rogaland og Enhet for Spiseforstyrrelser ved Stavanger Universitetssykehus ønsker velkommen til pårørendeseminar torsdag 26. mars 2020.

Seminaret retter seg mot foreldre, søsken og andre nærstående til personer som sliter med en spiseforstyrrelse. Vi vet at det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse er en tøff prosess som ofte tar lang tid. Pårørende vil gjerne hjelpe og støtte, men er ofte usikre på hvordan de skal forholde seg og hvordan de kan være til hjelp. På seminaret vil du kunne få mer kunnskap om de utfordringene man kan oppleve som pårørende. Det vil også delta personer med pårørendeerfaring og brukererfaring som vil dele sin kunnskap og sine erfaringer omkring tilfriskning. På slutten av dagen vil det bli samtale i grupper. Gruppene deles ift om man er pårørende til noen over eller under 18 år. Husk derfor å opplyse om dette i påmeldingen.

Sted: Stavanger universitetssjukehus
Tid: Torsdag 26. mars 2020 kl. 09.00-14.30.
Pris: Gratis, inkludert lunsj

Program for dagen

Kl. 09.00      Velkomst og informasjon om dagen
Kl. 09.15      Presentasjon av ROS – Senter For Spiseforstyrrelser i Rogaland. Tilbud og aktiviteter. Hva kan vi tilby pårørende?
Kl. 09.45      Pause
Kl. 10.00      FBT – Familiebehandling ved spiseforstyrrelser hos barn og unge. V/Stephanie Reiler, psykologspesialist & Alexandra Sira-Schubert, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Kl. 11.00      Lunsj
Kl. 12.00      Spiseforstyrrelse – hva er det som holder den i gang? v/Elisabeth Winterhus Bakken, Psykolog ved Enhet for Spiseforstyrrelser
Kl. 13.00      Pause
Kl. 13.15      Samtale i mindre grupper. Deling av egenerfaring. Diskusjon: hva kan pårørende bidra med?
Kl. 14.15      Oppsummering av dagen
Kl. 14.30      Slutt og vel hjem

Påmeldingsfrist: 20.03.20
Påmelding per epost til rogaland@nettros.no.

^