was successfully added to your cart.

Handlekurv

Pårørendeseminar

Hjertelig velkommen til nytt gratis pårørendeseminar, arrangert i samarbeid mellom ROS og avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus.

Seminaret retter seg til foreldre, søsken, samboere, ektefeller eller andre nærstående til personer med en spiseforstyrrelse. Vi vet at det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse er en tøff prosess, som ofte tar lang tid. Pårørende vil gjerne støtte, men er ofte usikre på hvordan de skal forholde seg og kunne være til hjelp. På seminaret vil du kunne få mer kunnskap om de ulike utfordringene.

Tid: Fredag 11. juni kl. 09-14
Sted: Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal 2, 4.etg

Program

Kl. 09.00: Velkomst og informasjon om dagen.
Kl. 09.10: Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse? v/ psykolog Asle Halvorsen, Avdeling spiseforstyrrelser
Kl. 10.00: Pause.
Kl. 10.15: Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse? Del 2. Psykolog Asle Halvorsen fortsetter.
Kl. 11.00: Lunsj i kurslokalene.
Kl. 12.00 Samtale i mindre grupper.
– Presentasjon av ROS, Senter for spiseforstyrrelser Vestland v/rådgiver Jorunn – Gjerken Gran & faglig leder Line Orvedal
– Møte med personer med egenerfaring
Kl. 13.00 Erfaringer knyttet til FBT – Familiebasert terapi
– Møte med foreldre som har gjennomført behandlingen og deres erfaringer.
Kl. 14.00 Takk for i dag.

Påmelding per e-post til bergen@nettros.no eller telefon 94817818 (innvalg 2).

^