Aktivitet

Sted: Trondheim
Dato: 23. november 2022
17:00

Pårørendeseminar

ROS Trøndelag har gleden av å invitere til pårørendeseminar i samarbeid med mor og datter Kari og Selma Løvendahl Mogstad og tre pårørende tilknyttet senteret.

Overordnet tema for kvelden er «Hvordan møter vi personer med spiseforstyrrelser?» og gjennomføres i form av en «lavterskel» sofaprat med pårørende for pårørende som står nær noen med en spiseforstyrrelse. Undertema som holdninger, hva er «sykt» og hva er «friskt»/»normalt», samt hva som kan være god grensesetting for den syke og for familien, vil blant annet bli drøftet.

Del 1 av seminaret vil bestå av en sofaprat med tre av våre pårørenderessurser tilknyttet senteret, som har mange erfaringer som foreldre til barn med spiseforstyrrelser, men som har blitt friske.

Del 2 vil bestå av en sofaprat med Kari og Selma Løvendahl Mogstad. De har nylig gitt ut boken «Vår vei ut», der de som mor og datter forteller sin historie om veien ut av spiseforstyrrelsen for Selma. Kari er fembarnsmor, men også en erfaren lege og samfunnsdebattant med stor kunnskap om spiseforstyrrelser. De vil begge dele sine erfaringer knyttet til overordnet tema og samtidig fortelle litt om boken sin. Det vil også bli mulighet for å kjøpe boken avslutningsvis denne kvelden.

Plan for kvelden (med forbehold om små endringer):

Kl 17.00-17.30: Suppebuffet og brød (inkludert i inngangsbilletten)
Kl 17.30-17.40: Velkommen og kort info om ROS
Kl 17.40-18.45: Del 1: Sofaprat med tre pårørende
Kl 18.45-19.00: Minglepause
Kl 19.00-19.15/20.30: Del 2: Sofaprat med Kari og Selma
Kl 19.15/20.30-21.00: Spørsmål/refleksjon, oppsummering og avslutning i fellesskap

Tid: Onsdag 23.11.22 kl 17.00-21.00.
Sted: Foredragssal i Cafe Ni muser, Bispegata 9A, 7013 Trondheim.
Pris: Arrangementet koster kr 185,- og inkluderer dagens hjemmelagde suppe og brød.
Påmelding: Via Hoopla

NB! Plass til ca 40 stk, førstemann til mølla.

Velkommen til foreldre, søsken, samboere/ektefeller, barn eller andre som står nær noen med en spiseforstyrrelse/utfordringer knyttet til mat, kropp og vekt.

4. november 2023
Trondheim

Dagsretreat med yoga, avspenning og musikkmeditasjon

NESTE AKTIVITETER

13. juni 2023
Stavanger
Temakveld: Overspisingsproblematikk
28. august 2023
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
5. september 2023
Bergen
Yogagruppe
13. september 2023
Digitalt
Fri luft og liv – for deg med overspisingsproblematikk

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.