was successfully added to your cart.

Handlekurv

Pårørendeseminar

Hjertelig velkommen til nytt pårørendeseminar, arrangert i samarbeid mellom ROS og avdeling for spiseforstyrrelser ved Haukeland Universitetssykehus.

Seminaret retter seg til foreldre, søsken, samboere, ektefeller eller andre nærstående til personer med en spiseforstyrrelse. Vi vet at det å jobbe seg ut av en spiseforstyrrelse er en tøff prosess, som ofte tar lang tid. Pårørende vil gjerne støtte, men er ofte usikre på hvordan de skal forholde seg og kunne være til hjelp. På seminaret vil du kunne få mer kunnskap om de ulike utfordringene.

Program

Kl. 09:00 Velkomst og informasjon om dagen
Kl. 09:10 Hvilken funksjon har en spiseforstyrrelse? v/Psykolog Asle Halvorsen
Kl. 10:30 Pause
Kl. 10:45 Hva skjer med kroppen ved en spiseforstyrrelse? v/overlege Britt i Muggerud Avdeling spiseforstyrrelser
Kl. 11:30 Lunsj i møtelokalene
Kl. 12:30 FBT Familiebasert terapi i barne- og ungdomspsykiatrien v/ Psykologspesialist Kristine Byrkjeland Berntsen og Klinisk   sosionom Christine Bergan BUP Fana, Fusa, Austevoll
Kl. 13:15 Pause
Kl. 13.30 – 15.30: Samtale i mindre grupper

  • Presentasjon av ROS, senteret for spiseforstyrrelser i Hordaland v/rådgivere Jorunn Gjerken-Gran og Line Orvedal
  • Møte med personer med egen erfaring
  • Motivasjon til forandring, hva kan pårørende gjøre?

Pris: Gratis
Tid: Fredag 8. november kl 09-15
Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen, Ulriksdal 2

Påmelding per e-post til bergen@nettros.no eller telefon 94817818 (innvalg 2) innen 4. november.

^