Pårørendegruppe Trondheim

Står du nær en som strever med en spiseforstyrrelse? Da er du hjertelig velkommen til å dele opplevelser, tanker og erfaringer med andre i samme situasjon.

Pårørendegruppen i Trondheim møtes i Kjøpmannsgata 23, torsdager kl 18–19.30.

Du kan komme på møtene uten å melde deg på, men kontakt oss gjerne på trondheim@nettros.no hvis du lurer på noe eller trenger mer informasjon.

Deltakerne på pårørendetreffene har taushetsplikt. Mange av dem som møtes jevnlig gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få «luftet seg», finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye pårørende opplever dette som en uformell og støttende gruppe som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre.

Vel møtt!

Møtedatoer vår 2019

7. februar
7. mars
4. april
2. mai

^