Pårørendegruppe Stavanger

Står du nær en som strever med en spiseforstyrrelse? Da er du hjertelig velkommen til å dele opplevelser, tanker og erfaringer med andre i samme situasjon.

Pårørendegruppen i Stavanger møtes ved ROS Senter i Rogaland, Schiøtzgate 5, Stavanger. 

Du kan komme på møtene uten å melde deg på, men kontakt oss gjerne på rogaland@nettros.no hvis du lurer på noe eller trenger mer informasjon. 

Gruppen ledes av  psykiatrisk sykepleier Vigdis Marie Tjørom og frivillig med egenerfaring.

Deltakerne på pårørendetreffene har taushetsplikt. Mange av dem som møtes jevnlig gir uttrykk for at det betyr mye å komme sammen for å få «luftet seg», finne gjenkjennelse i andres historier og å få gode råd. Nye pårørende opplever dette som en uformell og støttende gruppe som også kan gi informasjon om hvor de best kan hente hjelp videre.

Vel møtt!

Møtedatoer våren 2019:

31. januar kl 18-19.30
14. mars kl 18-19.30
9. mai kl 18-19.30

^