Kurs: Spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet

ROS har de senere årene opplevd en økning i antall henvendelser fra helsepersonell og treningssenterbransjen, angående bekymringer for pasienter, elever, ansatte og medlemmer på treningssentrene. Spørsmålene er som regel knyttet til råd om hvordan en kan, og bør, håndtere disse bekymringsmeldingene.  

Kurset tar for seg hele spekteret av fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser, fra håndtering av overdreven og tvangspreget fysisk aktivitet, til bruk av fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet for denne pasientgruppen. Kurset er delt i 2 deler, hvor vi i første del vil gi en grundig teoretisk innføring i spiseforstyrrelser og hva det egentlig handler om. I kursets andre del presenteres utfordringene med fysisk aktivitet hos personer med spiseforstyrrelser, destruktiv trening, samt anbefalte prosedyrer for håndtering og oppfølging av personer man er bekymret for. Spiseforstyrrelser er svært alvorlige lidelser som kan ha dramatiske konsekvenser. Det er derfor viktig at vi vet hvordan vi skal forholde oss til dem, slik at vi kan ivareta målet om god helse på best mulig måte.

Målgruppe: Helsefaglig- og treningsfaglig personell

Tid: Tirsdag 4. juni kl. 16.30-20.30, onsdag 5. juni kl. 16.30-20

Sted: Storgata 10b, 0155 Oslo (8.etg)

Pris: kr 650,-

Kursholdere

Mari Ourom er ansatt som daglig leder av ROS Senter i Oslo/Akershus. Hun har en mastergrad i fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøgskole, med spesialisering i spiseforstyrrelser og idrett. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag for treningssenterbransjen. 

Ane Ringstad Næss har vært en del av ROS ressursteam siden 2013. Hun jobber som helsesøster og har en bachelorgrad i idrettsvitenskap, samt en videreutdanning i kropp, helse og bevegelse fra tidligere. Ane har egenerfaring med en alvorlig spiseforstyrrelse og ønsker  å bruke egne erfaringer og faglig kunnskap for å hjelpe andre som er berørt av spiseforstyrrelser i sin hverdag.

 

Spørsmål om kurset, samt påmelding sendes til mari@nettros.no

 

^