Kurs: Musikkterapi

Velkommen til kurs i musikkterapi ved ROS Trøndelag

Hva er det?
Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og bruker. Prosessen fokuserer på aktuelle mål innenfor helsefremmende arbeid, rehabilitering og omsorg. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse.

Hvem kan delta?
Ungdom, voksne og eldre med psykiske vansker og et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt.

Hvordan legges kurset opp?
Gruppen er lukket og består av seks deltakere, i tillegg til musikkterapeut Manna Frøyland og en frivillig fra ROS. Kurset går fra desember 2018-april 2019, med én samling i måneden. Hver samling varer i ca. 45 minutter, og er delt opp i tre bolker.

Datoer for samling: 11.12.18, 14.01.19, 11.02.19 11.03.19 og 08.04.19.

  • 15-20 minutter lytting til musikk
  • 15 minutter tegning/maling ut i fra musikken
  • 10 minutter refleksjon

Det er ingen krav om kunnskap til tegning/maling fra tidligere, eller kunnskap om musikkterapi. Dette er helt grunnleggende, og det er ikke tegningen som står i fokus.

Interessert? Spørsmål?
Kurset er gratis, men vi oppfordrer deltagerne til å melde seg inn som medlem i ROS. Du betaler da en årsavgift på 200,- og mottar vårt informasjonsblad ROS-info fire ganger i året. Ønsker du å melde deg på eller har du spørsmål? Kontakt senterleder Marte Østli Johansen på marte.ostli.johansen@nettros.no

Påmelding snarest.

^