was successfully added to your cart.

Handlekurv

Kroppspress og kroppspositivisme

«Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Åtte år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?

Dette er blant spørsmålene ROS vil utforske med arrangementsrekken «Den nye sjelen?» på Bergen Offentlige Bibliotek i 2021. I løpet av tre kvelder vil vi invitere fag- og ressurspersoner til sofasamtaler om mat, kropp og kultur.


Torsdag 21. oktober er kroppspress og kroppspositivisme tema for sofasamtalen. Hva er kroppspress, og hvordan påvirker det oss? Er kroppspositivisme en motvekt til kroppspress, eller bare mer av det samme? Hva kan vi gjøre for å skape aksept for flere typer kropper – eller mindre fokus på kropp i det hele tatt?

I sofaen sitter Marte Nyman, Sofie Klemetzen og Liv Sand.

Marte Nyman er student og kroppsaktivist. Hun har blant annet medvirket i den danskproduserte dokumentarfilmen «Fat Front».

Sofie Klemetzen er kunsthistoriker, skribent og verdensarvkoordinator i Luster kommune. Hun har kalt kroppspositivisme for et sidespor, og kritisert bevegelsen for å bidra til ytterligere objektivisering av kvinnekroppen.

Liv Sand er Ph.D, psykologspesialist og poliklinikkleder i BUP ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger. Hun har skrevet doktorgrad om kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og unge, og jobber nå med et forskningsprosjekt om perfeksjonisme og psykisk helse blant ungdommer.

Samtalen ledes av Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS. Arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernsregler, og har plass til 40 deltagere. Påmelding via: https://bergenkommune.pameldingssystem.no/kroppspress-og-kroppspositivisme

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

^