was successfully added to your cart.

Handlekurv

Hva vet vi om spiseforstyrrelser?

«Kroppen er den nye sjelen», skrev psykiater Finn Skårderud i en kronikk i Aftenposten romjulen 2013. Åtte år senere ser ikke vår overopptatthet av mat og kropp ut til å minke – snarere tvert imot. Henvendelsene til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser blir stadig flere, og kommer fra stadig yngre barn. Hvor er det skoen trykker? Hvem har skyld i denne utviklingen? Og hvordan kan vi ta sjelen tilbake?

Dette er blant spørsmålene ROS vil utforske med arrangementsrekken «Den nye sjelen?» på Bergen Offentlige Bibliotek i 2021. I løpet av tre kvelder vil vi invitere fag- og ressurspersoner til sofasamtaler om mat, kropp og kultur.

Torsdag 9. september er spiseforstyrrelser tema for sofasamtalen. Hva vet vi egentlig om disse lidelsene? Hvem får spiseforstyrrelser, og hvorfor? Hva vet vi om effekten av behandling? Og stemmer det at stadig flere strever med mat og kropp under covid-19?

I sofaen sitter Øyvind Rø, KariAnne Vrabel og Kristin Børresen.

______________________________

Øyvind Rø er professor i psykiatri ved Universitet i Oslo og forskningsleder ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus. Han har over 20 års erfaring med behandling av spiseforstyrrelser og har skrevet mange forskningsartikler og bokkapitler om spiseforstyrrelser. Han er også leder for Nasjonalt klinisk nettverk innen spiseforstyrrelser.

KariAnne Vrabel er Ph.D, psykologspesialist ved Modum Bad og førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt UiO. Vrabel er forskningsleder ved Modum Bads Forskningsinstitutt som har et forskningsmessig fokus på effekten av psykologisk behandling og hva som er virksomt i psykoterapi, og er spesifikt opptatt av behandling for spiseforstyrrelser.

Kristin Børresen er frivillighetskoordinator og foredragsholder ved ROS senter i Vestland og har en mastergrad i klinisk ernæring.

Samtalen ledes av Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i ROS.

Tid: 9. september kl. 18-19.30
Sted: Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6, Bergen

Arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernsregler, og har plass til 40 deltagere.

Påmelding 

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

^