Temakveld: Emosjonsfokusert familieveiledning

Velkommen til temakveld om emosjonsfokusert familie- og foreldreveiledning

Gjennom spiseforstyrrelser kan en unngå egne følelser. Dette øker ubehaget fra følelsene. Følelser som kommer til uttrykk, er derfor gjerne vanskelig å forholde seg til, både for den det gjelder og de rundt.

Dette er en temakveld for pårørende om følelser hos pasienter med spiseforstyrrelser, og hvordan møte disse på en god måte.

Foredragsholder: Marit Nilsen Albertsen, utdannet psykomotorisk fysioterapeut – ansatt ved avd. for spiseforstyrrelser HUS hvor hun jobber som terapeut, fagutvikler og forsker. I tillegg jobber Marit som privatpraktiserende terapeut ved Institutt for psykologisk rådgivning i Bergen.

Tid: Tirsdag 13. november kl. 18–20.
Sted: ROS Senter i Hordaland, Strandgaten 6, 6. etg.

Temakvelden er gratis og åpen for alle interesserte.

^