Aktivitet

Sted: Trondheim
Dato: 13. september 2022
Til: 13. september 2022

Aktivitetsgruppe: Kroppen min og jeg

Vil du bli med i aktivitetsgruppe i regi av ROS Trøndelag?

Det er med stor glede å meddele at ROS Trøndelag har fått støtte av Stiftelsen DAM til å gjennomføre aktivitetsgruppe tilknyttet senteret. Det vil gjennomføres til sammen tre grupper; én våren 2022, én høsten 2022 og én våren 2023.

Målet er å skape en trygg og inkluderende øvingsarena der deltakerne kan tilegne seg ny kunnskap og lære mer om seg selv og kroppen sin i møte med ulike aktiviteter og utfoldelse. Videre å skape en sosial møteplass som motvirker ensomhet, bryter destruktive mønstre og appellerer til deltakelse, utvikling og mestring. Særlig vet vi at dette er etterlengtet etter flere år med strenge restriksjoner, redusert sosial kontakt og aktivitet som følge av koronapandemien.

Høstens gruppe vil ha oppstart tirsdag 13.09.22 i ROS Trøndelag sine lokaler. Deretter gruppesamling hver onsdag til og med 08.11.22, etter følgende struktur (NB! Med forbehold om endringer/variasjon):

  • 13.09.22, kl 17-19 (samling 1): Introduksjon av gruppen og teoretisk samling: Kosthold, fysisk aktivitet og restitusjon.
  • 20.09.22, kl 17-19 (samling 2): Kreativ samling (kreativt uttrykk, sosial samling)
  • 27.09.22, kl 17-19 (samling 3): Friluftstur (med måltid)
  • 04.10.22, kl 17-19 (samling 4): Buldring (Pause grunnet høstferie uke 41)
  • 18.10.22, kl 17-19 (samling 5): Samtalegruppe med utgangspunkt i “Hei kropp og selvfølelse”
  • 25.10.22, kl 17-19 (samling 6): Yoga (kort teori etterfulgt av praksis)
  • 01.11.22, kl 17-19 (samling 7): Kino
  • 08.11.22, kl 17-19 (samling 8): “Walk and talk”/spillekveld, deretter avslutning, oppsummering og evaluering i fellesskap

 

Tilbudet er gratis og alle utgifter tilknyttet deltakelse dekkes av prosjektmidler. Vi rekrutterer kun inntil 8 deltakere til hver gruppe. Mer info om gruppen for våren 2023 kommer.

Ønsker du å høre mer om tilbudet, eller melde din interesse? Send en e-post til trondheim@nettros.no. Alle interesserte vil bli invitert til en kort samtale for å avklare motivasjon og forsvarlighet for eventuell deltakelse.

24. august 2022
Trondheim

Pårørendegruppe

21. september 2022
Trondheim

Pårørendegruppe

24. september 2022
Trondheim

Helgekurs: Kreativ flyt

28. september 2022
Trondheim

Temakveld: Det som aldri stilner

^

NESTE AKTIVITETER

22. august 2022
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
24. august 2022
Trondheim
Pårørendegruppe
1. september 2022
Bergen
Yogagruppe
1. september 2022
Bergen
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.