Følg oss på Instagram

EN_AV_TI_Hvit_Stå

En av ti personer har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge.Det vil vi gjøre noe med!

Innovasjonsprogram om spiseforstyrrelser
- første i sitt slag!

En av ti personer i Norge har ifølge Folkehelseinstituttet en spiseproblematikk. Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Dette vil ROS og designbyrået These Ways gjøre noe med gjennom innovasjonsprogrammet EN AV TI.

Fakta om EN AV TI

  • Innovasjonsprogrammet EN AV TI ble gjennomført våren 2023
  • Omfanget av programmet var 80 timers opplæring i Design Thinking, fordelt over seks samlinger
  • Deltagerne sitter igjen med formell kompetanse som Design Thinking-fasilitator
  • Arrangert av These Ways
  • Fagprogram av Federico Lozano, fra Pracademy
  • Prosjekteier: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
  • Finansiert av Sparebanken Vest, Stiftelsen Dam, Tryg og SR-Bank

Et unikt prosjekt har utforsket hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking har deltagerne jobbet for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov. Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Våren 2023 har 24 håndplukkede deltagere jobbet i tverrfaglige team og i felleskap utviklet fire nye prototyper for forebygging av spiseforstyrrelser.


 

Veien videre

Reisen har nådd sin ende, samtidig har den akkurat startet. På siste samling i programmet fikk vi den gledelige nyheten om at Sparebanken Vest hadde besluttet å tildele ROS midler til videreføring og arbeid med å forankre resultatene fra EN AV TI. I slutten av juni presenterte vi prototypene for Helsedirektoratet, og i august for publikum på Arendalsuka. I skrivende stund pågår det et arbeid for å ta prototypene videre i nye, felles prosjektbeskrivelser. Dette gjøres i samarbeid mellom ROS, These Ways og Idrettsklynge Vest. Styret i idrettsklyngen har besluttet å ta arbeidet og funnene fra EN AV TI om spiseforstyrrelser innen idretten, både i topp og bredde, videre som sin strategiske fellessatsing. For høsten er det planlagt felles innsiktsarbeid og workshops, samt aktivitet under Alrekdagene.

 

For mer info om EN AV TI: 

Prosjektleder fra TheseWays, Monica Hannestad, [email protected]

Prosjektleder fra ROS, Marianne Clementine Håheim, [email protected]

Monica HannestadProsjektleder These Ways
Les mer
«Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå rot-årsaken til behovene i mennesker. Slik vil løsninger som utformes, treffe bedre og oppleves relevante. Det er veldig spennende å bruke denne måten å tilnærme seg problemer på, spesielt på store helse- og samfunnsutfordringer.»
Pål Hafstad ThorsenStudent ved EN AV TI og representant for Idrettsklynge Vest
Les mer
«Samlingene til nå har vært spennende, krevende og inspirerende. Vi jobber med en tematikk som er utfordrende og veldig viktig for mange mennesker og samfunnet generelt. Vi har sterke team og dyktige coacher som hjelper oss å drive frem prosessen, og flotte informanter som deler av egen erfaring. Personlig får jeg fylt ryggsekken med nye verktøy som jeg kjenner vil påvirke meg som menneske og styrke kompetansen min på så mange måter.»
Previous
Next

EN AV TI på Arendalsuka

Engasjerte paneldeltagere i samtale om hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge.

Under Arendalsuka satte vi EN AV TI på agendaen gjennom en panelsamtale med tittelen «Når systemene svikter: Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge?».

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid mellom ROS, These Ways, Idrettsklynge Vest, Alrek helseklynge og Bergen Næringsråd, med god hjelp fra Switch.

→ Les mer

Samling 6 - Implementering

Over 250 informanter har latt seg intervjue. Innsamlet data og innsikt er analysert og syntetisert av studentene.

Tiden var inne for å vise frem prototypene. 

→  Les mer

Samling 5 - test & tell

Testing er det femte trinnet i Design Thinking-prosessen. Gjennom testing oppnår man en dypere forståelse av brukerne takket være direkte tilbakemeldinger fra dem.

Hvordan stiller man de riktige spørsmålene og hvordan ta i mot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte? Svarer prototypen til brukernes behov og ønsker? Hva er det som mangler og hva kan gjøres annerledes?

→ Les mer

Samling 4 - prototyping

Konturer av ideer har dukket opp og de første prototypene er under utvikling. For å optimalisere for gode forhold, inspirasjon og ny kunnskap dro vi til TrollLABS, ved NTNU i Trondheim.

Prototyping er et viktig trinn i Design Thinking-prosessen. Ved å prototype implementerer man ideer og gjør dem fysisk håndgripelige i form av fungerende modeller eller mock-ups. Tanker og ideer struktureres dermed opp og det blir enklere å kommunisere konsept og design på et tidlig stadium. Ekte brukere er sentrale i prosessen.

→ Les mer

Samling 3 - teamdynamikk og ideation

Over 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt er analysert og sammenfattet.

Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger samt utforsket sine POV´s (point of view). Vi beveger oss nå inn i den skapende fasen av prosessen, hvor konturer av ideer dukker opp. For å produsere nyskapende idéer er god teamdynamikk helt avgjørende.

Samling 3 av EN AV TI, handlet om teamdynamikk og idégenerering. 

→ Les mer

Samling 2 - definere

Deltagerne har den siste måneden gravd dypt i innsiktsarbeidet for virkelig å forstå brukergruppen vi jobber med.

På samling 2 av innovasjonsprogrammet EN AV TI, var gode samtaler, ny kunnskap og ny innsikt i fokus. Med oss hadde vi lege og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad og datteren Selma Løvendahl Mogstad Leraand, som sammen har skrevet boken «Vår vei ut». Vi var også så heldige å få besøk av «empatiens mor», Dr. Patricia Moore. 

→ Les mer

Samling 1 - empati

Hva skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlig sykdomsforløp?

Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking vil 24 håndplukkede deltagere, de neste 6 månedene, jobbe i tverrfaglige team og i felleskap utvikle nye løsninger og kommunikasjonsverktøy som treffer barn og unges behov:

Hvordan kommunisere med barn og unge om problematikken rundt kropp og mat?

→ Les mer

Sammen om nye løsninger

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk. Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Dette vil ROS og designbyrået These Ways gjøre noe med.

– Spiseforstyrrelser hos barn og unge fremheves av Helsedirektoratet som en av de største utfordringene nå og i tiden fremover når det gjelder folkehelse gjennom livsløpet, sier prosjektleder Marianne Clementine Håheim i ROS.

– Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.