EN_AV_TI_Hvit_Stå

En av ti personer har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil vi gjøre noe med!

Nå kan DU bli med og skape nye løsninger i et tverrfaglig innovasjonsprogram. Programmet tilbyr opplæring i den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking, og muligheten til å jobbe sammen med andre fagpersoner for å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Bli med på et innovasjonsprogram der vi sammen skal skape løsninger og verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge

Du kan være lærer, helsepersonell, pårørende, trener, ha egenerfaring eller på andre måter være engasjert i problemstillinger knyttet til spiseforstyrrelser og -problematikk. Du vil få en unik sjanse til å bidra til å løse et av vår tids store folkehelseproblem.

Programmet tilbyr opplæring i den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking, og muligheten til å jobbe sammen med andre fagpersoner for å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Omfang av programmet er 80 timers opplæring fordelt på seks samlinger i perioden januar–juni 2023. Deltagelse er kostnadsfritt, men krever i tillegg til deltagelse på samlingene, egeninnsats på om lag 12 timer/mnd. Reisekostnader og overnatting Trondheim i april 2023 dekkes ikke av prosjektet.

Programmet leveres i samarbeid med Federico Lozano i Pracademy.

Har du spørsmål til programmet, ta kontakt med prosjektleder i These Ways: monica@theseways.no

Dato for samlinger

  • 25.–27. januar
  • 22.–23. februar
  • 23.–24. mars 
  • 27.–28. april (Trollabs i Trondheim)
  • 22.–23. mai
  • 14.–15. juni

Vil du bli med?

Vil du bidra i EN AV TI?

Vi trenger deg, din innsikt og din erfaring.

For å få best mulig innsikt i problematikken, trenger vi å snakke med personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp – selv, som pårørende eller fag-/ressursperson.

Ved å dele av din erfaring og innsikt bidrar du til dyp forståelse og treffsikre løsninger.

Omfang: 1 times intervju, fysisk eller digitalt

Når: Q1 2023

Ønsker du å bidra, send en mail til prosjektleder ROS: marianne.clementine@nettros.no

Kjenner du noen som dette kan være interessant for? Send oss gjerne et tips. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
^

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.