Følg oss på Instagram

EN_AV_TI_Hvit_Stå

En av ti personer har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil vi gjøre noe med!

Innovasjonsprogram om spiseforstyrrelser

– første i sitt slag!

En av ti personer i Norge har ifølge Folkehelseinstituttet en spiseproblematikk. Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Dette vil ROS og designbyrået These Ways gjøre noe med gjennom innovasjonsprogrammet EN AV TI.

Et unikt prosjekt finansiert av Sparebanken Vest, Stiftelsen Dam og Sparebankstiftelsen SR-bank skal utforske hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking skal deltagerne jobbe for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov. Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Det trengs – et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser. Frykten for å trå feil kan i verste fall føre til berøringsangst. Effektiv forebygging er avhengig av at barn og unge har trygge voksne rundt seg.

Våren 2023, vil 24 håndplukkede deltagere jobbe i tverrfaglige team og i felleskap utvikle nye løsninger. I juni skal fire nye prototyper foreligge.


 

For mer info om EN AV TI: 

Prosjektleder fra TheseWays, Monica Hannestad, monica@theseways.no

Prosjektleder fra ROS, Marianne Clementine Håheim, marianne.clementine@nettros.no

Marianne Clementine HåheimProsjektleder ROS
Les mer
Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.
Monica HannestadProsjektleder These Ways
Les mer
Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå rot-årsaken til behovene i mennesker. Slik vil løsninger som utformes, treffe bedre og oppleves relevante. Det er veldig spennende å bruke denne måten å tilnærme seg problemer på, spesielt på store helse- og samfunnsutfordringer.
Pål Hafstad ThorsenStudent ved EN AV TI og representant for Idrettsklynge Vest
Les mer
Samlingene til nå har vært spennende, krevende og inspirerende. Vi jobber med en tematikk som er utfordrende og veldig viktig for mange mennesker og samfunnet generelt. Vi har sterke team og dyktige coacher som hjelper oss å drive frem prosessen, og flotte informanter som deler av egen erfaring. Personlig får jeg fylt ryggsekken med nye verktøy som jeg kjenner vil påvirke meg som menneske og styrke kompetansen min på så mange måter
Previous
Next

Samling 2 - innsikt og empati

Deltagerne har den siste måneden gravd dypt i innsiktsarbeidet for virkelig å forstå brukergruppen vi jobber med.

På samling 2 av innovasjonsprogrammet EN AV TI, var gode samtaler, ny kunnskap og ny innsikt i fokus. Med oss hadde vi lege og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad og datteren Selma Løvendahl Mogstad Leraand, som sammen har skrevet boken «Vår vei ut». Vi var også så heldige å få besøk av «empatiens mor», Dr. Patricia Moore. 

→ Les mer

Innovasjonsprogrammet er i gang!

Hva skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlig sykdomsforløp?

Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking vil 24 håndplukkede deltagere, de neste 6 månedene, jobbe i tverrfaglige team og i felleskap utvikle nye løsninger og kommunikasjonsverktøy som treffer barn og unges behov:

Hvordan kommunisere med barn og unge om problematikken rundt kropp og mat?

→ Les mer

Sammen om nye løsninger

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk. Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Dette vil ROS og designbyrået These Ways gjøre noe med.

– Spiseforstyrrelser hos barn og unge fremheves av Helsedirektoratet som en av de største utfordringene nå og i tiden fremover når det gjelder folkehelse gjennom livsløpet, sier prosjektleder Marianne Clementine Håheim i ROS.

– Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.