EN AV TI

Aktuelt

01.11.2022


Innovasjonsprogram om spiseforstyrrelser: – Første i sitt slag

En av ti personer i Norge har ifølge Folkehelseinstituttet en spiseproblematikk. Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Dette vil ROS og designbyrået These Ways gjøre noe med.

– Spiseforstyrrelser hos barn og unge fremheves av Helsedirektoratet som en av de største utfordringene nå og i tiden fremover når det gjelder folkehelse gjennom livsløpet, sier prosjektleder Marianne Clementine Håheim i ROS. – Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.

Marianne Clementine Håheim fra ROS og Monica Hannestad fra These Ways er prosjektledere for EN AV TI.

Et unikt prosjekt finansiert av Sparebanken Vest og Stiftelsen Dam skal utforske hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking skal deltagerne jobbe for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov. Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Det trengs – et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser.

– Frykten for å trå feil kan i verste fall føre til berøringsangst, sier Håheim. – Effektiv forebygging er avhengig av at barn og unge har trygge voksne rundt seg.

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, parallelt med opplæring i Design Thinking-metodikken. I innsiktsfasen skal deltagerne intervjue rundt 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp. I prosjektarbeidsfasen skal løsninger utvikles og testes.

– Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå rotårsaken til behovene i mennesker. Slik vil løsninger som utformes, treffe bedre og oppleves relevante, forklarer Monica Hannestad, partner i These Ways. – Det er veldig spennende å bruke denne måten å tilnærme seg problemer på, spesielt på store helse- og samfunnsutfordringer.

20 personer vil få muligheten til å delta i programmet, og inngå i tverrfaglige team som vil jobbe tett sammen i perioden januar-juni 2023.

– Nå leter vi etter de riktige deltagerne, sier prosjektlederen. – Vi ser etter personer som er dypt engasjerte, nysgjerrige og klare for en utfordring. Med Design Thinking lærer man en helt ny måte å jobbe og løse utfordringer på.

Vil DU være med og skape nye løsninger? Søk om opptak til innovasjonsprogrammet her!

Lider du selv av en spiseforstyrrelse, er pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller har på annen måte erfaring med tematikken? Ønsker du å dele dine erfaringer? Send en mail til marianne.clementine@nettros.no eller monica@theseways.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, og intervju anonymiseres.

Flere nyheter

TOXIC – dramaserie på TikTok

Europas første dramasatsning på TikTok handler om spiseforstyrrelser blant unge.

Bærenett fra ROS

ROS selger flotte bærenett, til inntekt for vårt arbeid.

Statsbudsjettet 2023

I Regjeringens budsjettforslag for 2023 er ROS sitt øremerkede tilskudd foreslått avviklet.

Felles kommunikasjon om mat og kropp

ROS har mottatt støtte til et innovasjonsprogram rettet mot forebygging av spiseforstyrrelser.
^

NESTE AKTIVITETER

25. november 2022
Bergen
Pårørendeseminar
29. november 2022
Stavanger
Temakveld: O jul med din glede
1. desember 2022
Bergen
Pårørendegruppe
5. desember 2022
Oslo
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.