Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, skal 24 studenter fra ulike yrkesgrupper komme frem til nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser.

Deltagerne har den siste måneden gravd dypt i innsiktsarbeidet for virkelig å forstå brukergruppen vi jobber med.

Første steg i Design Thinking er empatisk forståelse av problemstillingen. Hovedmotivet er å sette egne antagelser til side og forstå andres perspektiv. Innsamlet data og innsikt analyseres og syntetiseres, for videre å kunne definere en brukersentrert problemstillingen. Allerede i denne fasen kan ideer som fører oss nærmere målet dukke opp. Det er denne fasen studentene nå beveger seg inn i. Med støtte og veiledning fra mentorer skal de utforske sine funn og finne sine POV´s (point of view). Verktøy-skrinet fylles med post-it lapper, participants boards, affinity maps etc: Hva så vi/ hørte vi/ opplevde vi – og hva betyr det?

Post-its og teamarbeid. To sentrale elementer i innovasjonsprogrammet.

 

«Empatiens mor»

Gode samtaler, meningsutveksling, ny kunnskap og innsikt stod i fokus da vi var så heldige å få besøk av Dr. Patricia Moore. Dr. Moore er kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike kvinnene i USA, også kjent som «Empatiens mor». Dagen før vår samling hadde hun samlet 320 engasjerte deltagere på Høgskulen på Vestlandet, der tema var hvordan teknologi for fremtiden helseutfordringer kan løses med fokus på design for enkeltmennesker. Foredraget ble etterfulgt av en samtale om empatisk lederstil, samfunnskritiske utfordringer og hvordan design kan gi norsk helsenæring et konkurransefortrinn globalt.

Dr. Patricia Moore kom hele veien fra USA, for å dele sin kunnskap.

 

Vår vei ut

Vi hadde også gleden av å møte lege og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad og datteren Selma Løvendahl Mogstad Leraand. Samme ga de nylig ut boken «Vår vei ut», en bok om spiseforstyrrelser, skam og håp. I samtale med Torhild Eide Torgersen (AFF) fikk vi et unikt innblikk i hvordan det er å være ungdom med spiseforstyrrelse, samt mor og pårørende i en vanskelig situasjon. Kari og Selma delte også sin historie på Litteraturhuset i Bergen der et fullsatt auditorium kunne ta med seg håp og innsikt til andre som opplever det samme – enten selv eller som pårørende.

Kari og Selma bidro med håp og innsikt. Her i samtale med Torhild Eide Torgersen.

 

«Innovasjonsprogrammet går over 6 måneder. I forbindelse med samling 2 fikk vi besøk av Selma og Kari samt Dr.Patricia Moore. Skal vi lykkes med mindre skam og stigma må vi snakke sammen på nye måter, åpne opp og dele med alle rundt oss. Derfor ønsket vi å invitere til felles opplevelser. Jo flere felles referanserammer vi har i samfunnet, jo lettere er det å lykkes med å forstå hverandre. Felles språk og opplevelser gjør oss tryggere. Når vi er trygge slapper vi mer av, og tar bedre avgjørelser.

Gjennom å dele innsikt og kunnskap tror vi dette vil by oss som samfunn på tryggere kommunikasjon rundt vanskelige tema.»

Monica Hannestad, These Ways

I slutten av mars samles studentene igjen og vi trer da inn i den skapende fasen. Tankeblokker skal dekonstrueres og ideer skisseres. Studentene går i gang med prototyping med mål om å skape vaskeekte ideer, gjennom å sette pris på fiasko og bygge for å lære.

På vegne av prosjektet, EN AV TI, ønsker vi å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for deres engasjement, innsats og generøsitet.

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Dette ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.

  • Innovasjonsprogrammet EN AV TI gjennomføres våren 2023
  • Omfanget av programmet er 80 timers opplæring i Design Thinking, fordelt over seks samlinger
  • Deltagerne sitter igjen med formell kompetanse som Design Thinking-fasilitator
  • Arrangeres av These Ways
  • Fagprogram av Federico Lozano, fra Pracademy
  • Prosjekteier, ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser
  • Finansiert av Sparebanken Vest, Stiftelsen Dam, Tryg og SR-Bank

 

Mer om EN AV TI

NESTE AKTIVITETER

1. juli 2024
Trondheim
Ungdomsuke
19. august 2024
Bergen
Gruppetilbud for personer med overspisingsproblematikk
20. august 2024
Digitalt
Digitalt Kurs: Selvmedfølelse (Fullbooket)
1. september 2024
Digitalt
Lukket pårørendegruppe (digitalt) DATO KOMMER

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.