was successfully added to your cart.

Handlekurv

Aktuelt

Delta i studier om spiseforstyrrelser

Her deler vi relevante studier knyttet til spiseforstyrrelser, som søker deltagere.

Koronapandemiens innvirkning på personer med overspisingslidelse

Overspisingsproblematikk kjennetegnes ofte av gjentatte episoder med store mengder mat eller kontinuerlig småspising. Overspising omfatter ofte en følelse av manglende kontroll. Manglende kontroll kan resultere i økt spisehastighet og/eller en opplevelse av å ikke kunne stoppe å spise. Personen med overspisingsproblematikk spiser som regel alene og uavhengig av sultfølelse.

Andrea Rønning ønsker å invitere deg som kjenner deg igjen i den ovennevnte beskrivelsen til å delta i en kort undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og er utført i regi av OsloMet. Besvarelsen er anonym, og resultatene vil fremstilles som en del av hennes masteroppgave. Oppgaven omfatter hvordan impulsivitet og coronapandemien kan ha påvirket personer som sliter med overspising. Undersøkelsen består av en kort spørreundersøkelse og to korte valgtester. Det er viktig at du som svarer gjennomfører undersøkelsen bare én gang. Ved å trykke på linken samtykker du til å delta i undersøkelsen. Samtykke innebærer at du når som helst kan trekke deg fra studien, uten oppgitt grunn. På forhånd takk for ditt bidrag.

Svar på undersøkelsen


Erfaringer fra voksen døgnbehandlingsenhet i avdeling for spiseforstyrrelser til poliklinisk behandling

Anonym brukerundersøkelse i forbindelse med Bachelorprosjekt i Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur.
Formålet med denne brukerundersøkelsen er å samle ulike erfaringer fra døgnbehandling og tiden etter utskrivelse, for å undersøke behov og etterspørsel for et bedre oppfølgingstilbud.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9917730


Har barnet ditt hatt vansker med mat, kropp og vekt?

Masterstudent i Barn og unges psykiske helse ved NTNU, Kathrine Ramstad, søker deltakere til et masterprosjekt som omhandler foreldres erfaringer med å ha et barn som har hatt store vansker med mat, kropp og vekt.

Som deltaker vil du bli intervjuet i ca en time, og intervjuet vil handle om dine erfaringer og opplevelser med å være forelder til en person som har hatt vansker med mat, kropp og vekt. Alle opplysninger vil bli anonymisert. For å kunne delta kan barnet ditt ikke ha en diagnostisert spiseforstyrrelse for øyeblikket.

Dersom du ønsker å delta, eller vil ha mer informasjon, kontakt:

Kathrine Ramstad: kathrira@stud.ntnu.no

Anne Benschop Plathe ved ROS Trondheim: anne.ruth.benschop@nettros.no

Hovedveileder er Trine Tetlie Eik-Nes, PhD


Å være forelder eller søsken til en ung kvinne med spiseforstyrrelse

Vi ønsker å intervjue søsken og foreldre som er pårørende til unge kvinner med en spiseforstyrrelse. Det å være syk av en spiseforstyrrelse rammer ikke bare den syke selv, men også familien rundt. Å få kunnskap om hvordan hverdagen oppleves og utarter seg for familiemedlemmer er viktig for å kunne sette økt fokus på pårørende. I dette prosjektet vil vi intervjue søsken og foreldre for å høre om deres erfaringer som pårørende til en voksen med spiseforstyrrelse.

Alt av opplysninger vil bli behandlet anonymt.

Denne studien gjennomføres av doktorgradsstipendiat Jannike Karlstad ved Nord Universitet.
Prosjektleder: Professor Berit Brinchmann, Nord Universitet.

Dersom det er aktuelt å delta, eller dere har noen spørsmål, ta kontakt med:
Jannike Karlstad // Tlf.: 905 78 627 // E-post: jannike.karlstad@nord.no
eller Berit Brinchmann // E-post: berit.s.brinchmann@nord.no

 

^