Delta i studier om spiseforstyrrelser

Aktuelt

 

Her deler vi relevante studier knyttet til spiseforstyrrelser, som søker deltagere.

Ettervern for personer behandlet for spiseforstyrrelser

Vi søker informanter til vårt prosjekt, «Hva nå? Ettervern for mennesker som er berørte av spiseforstyrrelser.»

Vi søker deg som en gang har gjennomgått og avsluttet intensiv behandling for spiseforstyrrelser. Vi ønsker å gjennomføre et intervju rundt temaet ettervern, altså alle omstendigheter i tiden etter endt behandling som støtter opp om tilfriskning.

Deltakelse vil være beskyttet og anonym. ROS vil bruke kunnskapen til å kunne bedre forutsetningene for tilfriskning etter endt behandling.

Vi trenger all den hjelp vi kan få!

Ved interesse eller ønske om mer informasjon, kontakt prosjektleder Stian Toft på telefon: 911 25 745 eller e-post: stian@nettros.no


Å leve med anoreksi

Våren 2022 skal jeg skrive en masteroppgave i klinisk psykologi om psykologiske mekanismer bak hvordan det er å leve med anoreksi.

Jeg ønsker å fokusere på svingninger i oppfattelsen av eget kroppsbilde og dets sammenheng med følelser og atferd. I

ntervjuet vil vare 1 til 1,5 time og jeg ønsker gjerne informanter i alderen 15-35 som enten har hatt eller har anoreksi. Intervjuet vil foregå digitalt. Deltakelse er frivillig, og all data vil bli anonymisert og behandlet konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg. Er dette noe du kunne tenke deg?

Vennlig hilsen Hanna Elise Andersen, student på masterprogrammet i psykologi ved Københavns Universitet

E-post: tzf733@alumni.ku.dk


Undersøkelse om overspisingslidelse

Overspisingslidelse er et voksende problem. Lidelsen har ofte blitt misoppfattet, noe som har medført stigma. Av den grunn er det viktig å belyse problematikken, spesielt da dette er den spiseforstyrrelsen som er mest utbredt.

Overspisingslidelse omfatter gjentatte episoder med inntak av store mengder mat eller kontinuerlig småspising. Personen som sliter med overspising opplever gjerne en følelse av manglende kontroll over eget spisemønster. Dette kjennetegnes gjerne av økt spisehastighet og/eller vanskeligheter med å stoppe å spise. Personen spiser ofte uavhengig av sultfølelse og foretrekker gjerne å spise alene.

Dersom dette er noe du kjenner deg igjen i, ønsker jeg å invitere til deltakelse i en kort undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og er utført i regi av OsloMet. Besvarelsen er anonym, og resultatene vil fremstilles som en del av min masteroppgave. Oppgaven omfatter relasjonen mellom overspisingslidelse og impulsivitet.

Det er viktig at du som svarer gjennomfører undersøkelsen kun én gang. Ved å trykke på linken samtykker du til å delta i undersøkelsen. Samtykke innebærer analyse av resultatene, i tillegg til at du når som helst kan trekke deg fra studien uten oppgitt grunn. På forhånd takk for ditt bidrag.

Mvh Andrea Rønning

For å delta i undersøkelsen, følg linken: https://discounting.atferd.net:3001/


Tvangspreget trening og spiseforstyrrelser hos menn

Spiseforstyrrelser hos menn har med tiden fått økt oppmerksomhet i samfunnet. Fysisk aktivitet og trening er viktig og bra for helsen vår, men det kan for noen utvikle seg til et problem.

Tvangspreget trening kan være et symptom for mange som har spiseforstyrrelser, sier spesialist i psykomotorisk fysioterapi i Helse Nord-Trøndelag HF, Marit Danielsen. Forskning og klinisk erfaring viser at det kan arte seg ulikt for menn og kvinner.

– Tvangspreget trening kan ha mange ulike former. For noen handler det om å bygge muskler. For andre kan det handle om hvor hardt en presser seg under løpeturer eller annen aktivitet.

For å kunne bidra til en mer effektiv og spisset behandling for menn med spiseforstyrrelser, gjennomfører Danielsen og kolleger ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) et prosjekt som kun inkluderer menn. Prosjektet skal gi bedre kunnskap om hvordan utfordringer med trening oppleves av menn med spiseforstyrrelser, og tar utgangspunkt i selvrapporteringsskjemaet Exercise and Eating Disorder (EED).

– EED-skjemaet er testet og validert i forskning, og brukes av helsepersonell for å kartlegge problematisk fysisk aktivitet og trening. Det er behov for mer kunnskap om menn med spiseforstyrrelser og trening, og denne forskningsstudien vil bidra til det, sier Danielsen.

Det er Helse Nord-Trøndelag HF som er ansvarlig for studien, og som deltaker vil alle opplysningene om deg vil bli anonymisert. Etter endt prosjekt vil all data slettes. Det er frivillig å delta i studien. Å fylle ut skjema betraktes som samtykke til deltagelse.

For påmelding eller spørsmål om studien kan du ta kontakt med: Prosjektleder Marit Danielsen. Doktorgrad i klinisk medisin / Spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, HNT HF. Tlf: 74098667. E-post: marit.danielsen@hnt.no


Å leve med en overspisingslidelse

Helsenettsiden NHI.no har en serie med intervju som handler om å leve med sykdommer som har en betydelig innvirkning på livet. Målet med intervjuet er å belyse hvordan det føles og oppleves å leve med en sykdom eller tilstand.

Intervjuene vi tidligere har gjort finner du her – https://nhi.no/forside/a-leve-med/

NHI.no er Norges største helsenettsted med omtrent 500 000 besøkende per uke. Intervjuene publiseres også i Norsk Elektronisk Legehåndbok som er Norges mest brukte oppslagsverk blant leger og annet helsepersonell.

Nå leter vi etter en person til et intervju om å leve med overspisingslidelse. Det kan være en person som har overspisingslidelse nå, eller en person som har hatt tilstanden og blitt bedre.

Vi holder til i Trondheim, så om det er mulig vil vi gjerne treffe noen som bor her i byen. Dersom det er vanskelig kan vi fint ta intervjuet på telefon.

Er dette noe du kan tenke deg å stille opp på? Ta kontakt med merethe@nhi.no


Spiseforstyrrelser blant ikke-vestlige minoriteter i Norge»

Strever du eller har du tidligere strevd med en spiseforstyrrelser, eller hatt vanskelige tanker og følelser omkring mat, kropp og vekt? Er du og/eller foreldrene dine også født i et asiatisk, afrikansk eller sør-amerikansk land? Da hadde jeg satt stor pris på om du vil delt erfaringene dine med meg!

Deltakelsen din i dette forskningsprosjektet vil bestå i et intervju på omtrent 1-1.5 time, hvor jeg vil snakke med deg om dine erfaringer med spiseforstyrrelser og eventuell behandling, og hvilke tanker du gjør deg rundt forholdet mellom din tokulturelle bakgrunn og spiseforstyrrelsen. Alle opplysninger vil bli behandlet anonymt.

Prosjektet gjennomføres som del av min hovedoppgave i profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo.

Kunne du tenkt deg å delta? Eller, ble du litt nysgjerrig? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Ria Sarin
Tlf.: 98 64 89 56
E-post: rias@student.sv.uio.no


Forskningsprosjekt: «Erfaringer med spiseproblematikk under Corona-pandemien»

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Vi ønsker å finne ut hvordan tiden under Corona-pandemien opplevdes for deg med spiseproblematikk.

Studien skal skaffe kunnskap om personlige erfaringer med spiseproblematikk under pandemien, og her tenker vi både erfaringer med å utvikle spiseproblematikk og å leve med spiseproblematikk denne tiden. Vi har lyst til å snakke med 12-15 kvinner og menn om dette, og håper du vil være med!

Her er noen eksempel på tema som vi skal snakke om:

– Hverdagslivet ditt før og under Corona-pandemien
– Opplevelsen av spiseforstyrrelsen og dens bevegelser i denne tiden
– Bruk av sosiale medier før og under pandemien

Les mer her


Potensielle sammenhenger mellom natur, kroppstilfredshet og psykisk velvære.

Er du over 18 år og norsk innbygger? Kan du avse noen minutter for å hjelpe oss med en digital spørreundersøkelse om potensielle sammenhenger mellom eksponering for natur og psykisk velvære? Vi trenger deltakere til den norske delen av et stort internasjonalt forskningsprosjekt på tvers av 66 land. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om kroppstilfredshet, tilhørighet til natur, eksponering for natur og psykisk overskudd/velvære. Den norske delen av studien er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder og Oslo Universitetssykehus. Alle opplysninger behandles selvsagt konfidensielt og i samsvar med personvernregler. Trykk på linken nedenunder for å bli sendt til sikker innlogging og for mer informasjon om prosjektet (NB! Ved utlogging må du starte skjemaet forfra igjen)!

På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Professor Solfrid Bratland-Sanda og førsteamanuensis Lise Trangsrud (USN), Professor Tobias Otterbring (UiA), post. doc Christine Sundgot-Borgen (OUS)

https://nettskjema.no/a/213386


 

Flere nyheter

VITAL

VITAL – ukentlig aktivitetstilbud i samarbeid med Idrett Bergen Sør og Energisenteret for barn og unge

VITAL er et ukentlig aktivitetstilbud for ungdommer og unge voksne i...

ROS er på TikTok

I prosjektet «Til stede - målrettet kommunikasjon av og for unge» skal ROS være til stede på TikTok.
Ansatte i ROS og Abel ser frem til samarbeid

ROS inngår samarbeid med Abel

Et nytt og spennende samarbeid er på plass!
Illustrasjon av en gutt og jente som sitter på gulvet. Jenten trøster gutten.

Støtt ROS via Spleis

Antall henvendelser til ROS øker hvert eneste år. Siden før pandemien...
^

NESTE AKTIVITETER

8. august 2022
Oslo
Pårørendegruppe
16. august 2022
Stavanger
Pårørendegruppe
22. august 2022
Digitalt
Kurs: Mindful Eating
24. august 2022
Trondheim
Pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.