Aktuelt

Delta i studier om spiseforstyrrelser

Her deler vi relevante studier knyttet til spiseforstyrrelser, som søker deltagere.

«Når eige barn har spiseforstyrrelse»?

Dette er eit spørsmål til deg om å delta i eit forskningsprosjekt der formålet er å utforske korleis det er for foreldre å ha eit barn med ein spiseforstyrrelse.
Forskningsprosjektet er eit resultat av mitt masterstudie ved Samfunn og helse, studieretning psykisk helse- og rusarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge der Bente Weimand er min veileder..
Eg ønskjer å utforske korleis du opplev å vere forelder til eit barn med spiseforstyrrelse. Din eigen opplevelse vil gjennomgåande vere mitt fokusområde. Intervjuet vil vere individuelt, på ein eigna stad der du måtte ønske å gjennomføre det.
Føremålet med studien er å bidra til økt kunnskap på eit felt det fortsatt føreligg lite forsking. Dette kan bidra til auka innsikt og forståing knytt til korleis dykk som foreldre har det i ein så krevjande livssituasjon.
Ta gjerne kontakt for meir informasjon eller ein uformell prat om prosjektet dersom du tenkjer dette er relevant for deg. Kontaktinformasjon ligg nedst i innlegget. Dersom du vel å delta kan du når som helst seinare i prosessen velje å trekke deg utan å måtte forsvare det valget.
Mvh Hege Urke Brunstad
Mastergradsstudent, Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon;

Epost: hege.brunstad@gmail.com

Telefon: +4791310068


Undersøkelse om overspisingslidelse

Overspisingslidelse er et voksende problem. Lidelsen har ofte blitt misoppfattet, noe som har medført stigma. Av den grunn er det viktig å belyse problematikken, spesielt da dette er den spiseforstyrrelsen som er mest utbredt. Overspisingslidelse omfatter gjentatte episoder med inntak av store mengder mat eller kontinuerlig småspising. Personen som sliter med overspising opplever gjerne en følelse av manglende kontroll over eget spisemønster. Dette kjennetegnes gjerne av økt spisehastighet og/eller vanskeligheter med å stoppe å spise. Personen spiser ofte uavhengig av sultfølelse og foretrekker gjerne å spise alene.

Dersom dette er noe du kjenner deg igjen i, ønsker jeg å invitere til deltakelse i en kort undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og er utført i regi av OsloMet. Besvarelsen er anonym, og resultatene vil fremstilles som en del av min masteroppgave. Oppgaven omfatter relasjonen mellom overspisingslidelse og impulsivitet.

Det er viktig at du som svarer gjennomfører undersøkelsen kun én gang. Ved å trykke på linken samtykker du til å delta i undersøkelsen. Samtykke innebærer analyse av resultatene, i tillegg til at du når som helst kan trekke deg fra studien uten oppgitt grunn. På forhånd takk for ditt bidrag.

Mvh Andrea Rønning

For å delta i undersøkelsen, følg linken: https://discounting.atferd.net:3001/


Tvangspreget trening og spiseforstyrrelser hos menn

Spiseforstyrrelser hos menn har med tiden fått økt oppmerksomhet i samfunnet. Fysisk aktivitet og trening er viktig og bra for helsen vår, men det kan for noen utvikle seg til et problem. Tvangspreget trening kan være et symptom for mange som har spiseforstyrrelser, sier spesialist i psykomotorisk fysioterapi i Helse Nord-Trøndelag HF, Marit Danielsen. Forskning og klinisk erfaring viser at det kan arte seg ulikt for menn og kvinner.

– Tvangspreget trening kan ha mange ulike former. For noen handler det om å bygge muskler. For andre kan det handle om hvor hardt en presser seg under løpeturer eller annen aktivitet.

For å kunne bidra til en mer effektiv og spisset behandling for menn med spiseforstyrrelser, gjennomfører Danielsen og kolleger ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) et prosjekt som kun inkluderer menn. Prosjektet skal gi bedre kunnskap om hvordan utfordringer med trening oppleves av menn med spiseforstyrrelser, og tar utgangspunkt i selvrapporteringsskjemaet Exercise and Eating Disorder (EED).

– EED-skjemaet er testet og validert i forskning, og brukes av helsepersonell for å kartlegge problematisk fysisk aktivitet og trening. Det er behov for mer kunnskap om menn med spiseforstyrrelser og trening, og denne forskningsstudien vil bidra til det, sier Danielsen.

Det er Helse Nord-Trøndelag HF som er ansvarlig for studien, og som deltaker vil alle opplysningene om deg vil bli anonymisert. Etter endt prosjekt vil all data slettes. Det er frivillig å delta i studien. Å fylle ut skjema betraktes som samtykke til deltagelse.

For påmelding eller spørsmål om studien kan du ta kontakt med: Prosjektleder Marit Danielsen. Doktorgrad i klinisk medisin / Spesialist i psykomotorisk fysioterapi. Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, HNT HF. Tlf: 74098667. E-post: marit.danielsen@hnt.no


Å leve med en overspisingslidelse

Helsenettsiden NHI.no har en serie med intervju som handler om å leve med sykdommer som har en betydelig innvirkning på livet. Målet med intervjuet er å belyse hvordan det føles og oppleves å leve med en sykdom eller tilstand.

Intervjuene vi tidligere har gjort finner du her – http://nhi.no/forside/a-leve-med/

NHI.no er Norges største helsenettsted med omtrent 500 000 besøkende per uke. Intervjuene publiseres også i Norsk Elektronisk Legehåndbok som er Norges mest brukte oppslagsverk blant leger og annet helsepersonell.

Nå leter vi etter en person til et intervju om å leve med overspisingslidelse. Det kan være en person som har overspisingslidelse nå, eller en person som har hatt tilstanden og blitt bedre.

Vi holder til i Trondheim, så om det er mulig vil vi gjerne treffe noen som bor her i byen. Dersom det er vanskelig kan vi fint ta intervjuet på telefon.

Er dette noe du kan tenke deg å stille opp på? Ta kontakt med merethe@nhi.no


Spiseforstyrrelser blant ikke-vestlige minoriteter i Norge»

Strever du eller har du tidligere strevd med en spiseforstyrrelser, eller hatt vanskelige tanker og følelser omkring mat, kropp og vekt? Er du og/eller foreldrene dine også født i et asiatisk, afrikansk eller sør-amerikansk land? Da hadde jeg satt stor pris på om du vil delt erfaringene dine med meg!

Deltakelsen din i dette forskningsprosjektet vil bestå i et intervju på omtrent 1-1.5 time, hvor jeg vil snakke med deg om dine erfaringer med spiseforstyrrelser og eventuell behandling, og hvilke tanker du gjør deg rundt forholdet mellom din tokulturelle bakgrunn og spiseforstyrrelsen. Alle opplysninger vil bli behandlet anonymt.

Prosjektet gjennomføres som del av min hovedoppgave i profesjonsstudiet i psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo.

Kunne du tenkt deg å delta? Eller, ble du litt nysgjerrig? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Ria Sarin
Tlf.: 98 64 89 56
E-post: rias@student.sv.uio.no


Forskningsprosjekt: «Erfaringer med spiseproblematikk under Corona-pandemien»

Hei! Har du lyst å være med i et forskningsprosjekt? Vi ønsker å finne ut hvordan tiden under Corona-pandemien opplevdes for deg med spiseproblematikk.

Studien skal skaffe kunnskap om personlige erfaringer med spiseproblematikk under pandemien, og her tenker vi både erfaringer med å utvikle spiseproblematikk og å leve med spiseproblematikk denne tiden. Vi har lyst til å snakke med 12-15 kvinner og menn om dette, og håper du vil være med!

Her er noen eksempel på tema som vi skal snakke om:

– Hverdagslivet ditt før og under Corona-pandemien
– Opplevelsen av spiseforstyrrelsen og dens bevegelser i denne tiden
– Bruk av sosiale medier før og under pandemien

Les mer her


Potensielle sammenhenger mellom natur, kroppstilfredshet og psykisk velvære.

Er du over 18 år og norsk innbygger? Kan du avse noen minutter for å hjelpe oss med en digital spørreundersøkelse om potensielle sammenhenger mellom eksponering for natur og psykisk velvære? Vi trenger deltakere til den norske delen av et stort internasjonalt forskningsprosjekt på tvers av 66 land. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om kroppstilfredshet, tilhørighet til natur, eksponering for natur og psykisk overskudd/velvære. Den norske delen av studien er et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder og Oslo Universitetssykehus. Alle opplysninger behandles selvsagt konfidensielt og i samsvar med personvernregler. Trykk på linken nedenunder for å bli sendt til sikker innlogging og for mer informasjon om prosjektet (NB! Ved utlogging må du starte skjemaet forfra igjen)!

På forhånd, tusen takk for hjelpen!

Professor Solfrid Bratland-Sanda og førsteamanuensis Lise Trangsrud (USN), Professor Tobias Otterbring (UiA), post. doc Christine Sundgot-Borgen (OUS)

https://nettskjema.no/a/213386


Koronapandemiens innvirkning på personer med overspisingslidelse

Overspisingsproblematikk kjennetegnes ofte av gjentatte episoder med store mengder mat eller kontinuerlig småspising. Overspising omfatter ofte en følelse av manglende kontroll. Manglende kontroll kan resultere i økt spisehastighet og/eller en opplevelse av å ikke kunne stoppe å spise. Personen med overspisingsproblematikk spiser som regel alene og uavhengig av sultfølelse.

Andrea Rønning ønsker å invitere deg som kjenner deg igjen i den ovennevnte beskrivelsen til å delta i en kort undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og er utført i regi av OsloMet. Besvarelsen er anonym, og resultatene vil fremstilles som en del av hennes masteroppgave. Oppgaven omfatter hvordan impulsivitet og coronapandemien kan ha påvirket personer som sliter med overspising. Undersøkelsen består av en kort spørreundersøkelse og to korte valgtester. Det er viktig at du som svarer gjennomfører undersøkelsen bare én gang. Ved å trykke på linken samtykker du til å delta i undersøkelsen. Samtykke innebærer at du når som helst kan trekke deg fra studien, uten oppgitt grunn. På forhånd takk for ditt bidrag.

Svar på undersøkelsen


Erfaringer fra voksen døgnbehandlingsenhet i avdeling for spiseforstyrrelser til poliklinisk behandling

Anonym brukerundersøkelse i forbindelse med Bachelorprosjekt i Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur.
Formålet med denne brukerundersøkelsen er å samle ulike erfaringer fra døgnbehandling og tiden etter utskrivelse, for å undersøke behov og etterspørsel for et bedre oppfølgingstilbud.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9917730


Å være forelder eller søsken til en ung kvinne med spiseforstyrrelse

Vi ønsker å intervjue søsken og foreldre som er pårørende til unge kvinner med en spiseforstyrrelse. Det å være syk av en spiseforstyrrelse rammer ikke bare den syke selv, men også familien rundt. Å få kunnskap om hvordan hverdagen oppleves og utarter seg for familiemedlemmer er viktig for å kunne sette økt fokus på pårørende. I dette prosjektet vil vi intervjue søsken og foreldre for å høre om deres erfaringer som pårørende til en voksen med spiseforstyrrelse.

Alt av opplysninger vil bli behandlet anonymt.

Denne studien gjennomføres av doktorgradsstipendiat Jannike Karlstad ved Nord Universitet.
Prosjektleder: Professor Berit Brinchmann, Nord Universitet.

Dersom det er aktuelt å delta, eller dere har noen spørsmål, ta kontakt med:
Jannike Karlstad // Tlf.: 905 78 627 // E-post: jannike.karlstad@nord.no
eller Berit Brinchmann // E-post: berit.s.brinchmann@nord.no

 

^

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.