was successfully added to your cart.

Handlekurv

Aktuelt

Delta i studier om spiseforstyrrelser

Her deler vi relevante studier knyttet til spiseforstyrrelser, som søker deltagere.

Erfaringer fra voksen døgnbehandlingsenhet i avdeling for spiseforstyrrelser til poliklinisk behandling

Anonym brukerundersøkelse i forbindelse med Bachelorprosjekt i Møbel- og romdesign/Interiørarkitektur.
Formålet med denne brukerundersøkelsen er å samle ulike erfaringer fra døgnbehandling og tiden etter utskrivelse, for å undersøke behov og etterspørsel for et bedre oppfølgingstilbud.

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9917730


Har barnet ditt hatt vansker med mat, kropp og vekt?

Masterstudent i Barn og unges psykiske helse ved NTNU, Kathrine Ramstad, søker deltakere til et masterprosjekt som omhandler foreldres erfaringer med å ha et barn som har hatt store vansker med mat, kropp og vekt.

Som deltaker vil du bli intervjuet i ca en time, og intervjuet vil handle om dine erfaringer og opplevelser med å være forelder til en person som har hatt vansker med mat, kropp og vekt. Alle opplysninger vil bli anonymisert. For å kunne delta kan barnet ditt ikke ha en diagnostisert spiseforstyrrelse for øyeblikket.

Dersom du ønsker å delta, eller vil ha mer informasjon, kontakt:

Kathrine Ramstad: kathrira@stud.ntnu.no

Anne Benschop Plathe ved ROS Trondheim: anne.ruth.benschop@nettros.no

Hovedveileder er Trine Tetlie Eik-Nes, PhD


Å være forelder eller søsken til en ung kvinne med spiseforstyrrelse

Vi ønsker å intervjue søsken og foreldre som er pårørende til unge kvinner med en spiseforstyrrelse. Det å være syk av en spiseforstyrrelse rammer ikke bare den syke selv, men også familien rundt. Å få kunnskap om hvordan hverdagen oppleves og utarter seg for familiemedlemmer er viktig for å kunne sette økt fokus på pårørende. I dette prosjektet vil vi intervjue søsken og foreldre for å høre om deres erfaringer som pårørende til en voksen med spiseforstyrrelse.

Alt av opplysninger vil bli behandlet anonymt.

Denne studien gjennomføres av doktorgradsstipendiat Jannike Karlstad ved Nord Universitet.
Prosjektleder: Professor Berit Brinchmann, Nord Universitet.
Dersom det er aktuelt å delta, eller dere har noen spørsmål, ta kontakt med:
Jannike Karlstad // Tlf.: 905 78 627 // E-post: jannike.karlstad@nord.no
eller Berit Brinchmann // E-post: berit.s.brinchmann@nord.no


HealthX2

Ved Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt, foregår en forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsrådet. Prosjektet har som hensikt å kartlegge:

  1. effektivitet av antidepressive legemidler under graviditeten og etter fødsel på kvinnes psykiske helse og livskvalitet;
  2. langtidseffekter av antidepressiva under svangerskapet på barnets vekst og spisevansker fra spedbarnsalder til ungdomsårene.

I dette forskningsprosjektet er brukermedvirkning sentralt, og derfor ønsker vi å involvere 1-2 kvinnelige brukerrepresentanter i alle leddene av prosjektet, fra utvikling til implementering, samt i forbindelse med formidling av resultater til allmenheten.

Oppgavene som brukerrepresentant kan blant annet bestå av innspill til forskningsprotokoll og utarbeidelse av en intervjuguide for fokusgruppe intervjuer, deltakelse på forsoningsmøter (ca. 2 per år), og deltakelse med forskere på fokusgruppe intervjuer av andre kvinner.

Ønsket oppstart dato: januar-februar 2020.

Brukerrepresentant(er) vil få relevant opplæring tilknyttet til prosjektet, samt honorar og refusjon til reiseutgifter. Det er fleksibilitet i forbindelse med møtested (personlig eller via nett).

Brukerrepresentanter bør oppfylle følgende kriterier:

  • Kvinne, mellom 18 og 50 år gammel;
  • Har vært gravid og det yngste barnet er nå mellom 0-5 år gammel, eller er gravid nå, eller ønsker å bli gravid / planlegger en graviditet;
  • Opplever nå eller har opplevd en spiseforstyrrelse (kan være anoreksi, bulimi, overspising eller uspesifisert spiseforstyrrelse);
  • Har brukt eller bruker psykofarmaka i perioden rundt graviditeten (før, under, eller etter graviditet) for behandling av spiseforstyrrelser eller for en annen psykisk lidelse som oppsto sammen med spiseforstyrrelsen.

Hvis du ønsker mer informasjon om oppgaver samt om prosjektet, ta gjerne kontakt med prosjektleder, Angela Lupattelli: Telefon: +47 41 34 36 28. Epost: angela.lupattelli@farmasi.uio.no

 

 

^