Å utforske sitt forhold til mat og spising

Artikkel

Tekst: Monica Lindberg, rådgiver ROS Oslo

«Jeg tror jeg er avhengig av sukker!» «Jeg må bare holde meg unna sukker, hvetemel eller karbohydrater overhodet!» Dette er utsagn jeg stadig hører i samtaler med de som sliter med overspisingsproblematikk.

At visse typer mat kan trigge en følelse av avhengighet er fullt forståelig, da det er likhetstrekk mellom annen avhengighetsadferd og adferd knyttet til overspising.

Avhengighetsadferd innebærer opplevelsen av trang eller sug etter noe, midlertidig tilfredsstillelse og en manglende evne til å slutte med adferden på tross av de negative konsekvensene.

En som overspiser er fullt klar over de negative konsekvensene som følger. Men det kan likevel oppleves som helt umulig å slutte. Det hjelper slett ikke at det er mye fokus på mat, sunnhet, kosthold og hvordan gjøre alt «riktig» uten å ta hensyn til det som ligger bak våre behov og de valgene vi gjør. Mat og spising virker også på vår emosjonelle og mentale tilstand. En som overspiser kan bruke mat og spising til å dempe stress, regulere indre uro og/eller negative følelser.

Kjennetegn på overspising er en opplevelse av å miste kontroll, en følelse av å spise for mye, hurtig spisetempo og en opplevelse av å være i en ubevisst transelignende tilstand, oftest mens man er alene eller skjuler det for andre.

Fordi følelser er knyttet til våre behov og hva vi trenger, vil vi oppleve å bli varslet mentalt og kroppslig når følelser oppstår. Med det får vi en trang til å iverksette handling som gir noe vi trenger. En spiseforstyrrelse har alltid en funksjon. Det vil si at den fyller på der det er noe som mangler.

Selv om overspising har likhetstrekk med annen avhengighetsadferd, skiller overspising seg også fra annen type avhengighet på et vesentlig punkt. Mat og spising er en nødvendighet for å overleve. Det er ikke noe en kan kutte ut eller slutte med. Det en kan gjøre er å utforske sitt eget forhold til mat og hva mat og spising betyr for en selv.

Høsten 2018 startet ROS med 8 ukers kurs i mindful eating (oppmerksom spising) rettet mot personer som har en overspisingsproblematikk. Kurset fokuserer på å hjelpe deltakerne til å gjenfinne balanse, nytelse og glede når det gjelder mat og spising.

Oppmerksomt nærvær bygger på det faktum at hvis vi ignorerer hva vi ser, berører eller spiser, er det som om det ikke eksisterer. Det kan vi erfare når vi spiser samtidig som vi distraherer oss selv med for eksempel å se på tv. Vi går glipp av hele opplevelsen med å spise. Maten går ned uten at vi legger merke til det. Vi kan da ende opp med å fortsatt føle oss sulten. Kanskje går vi tilbake til kjøkkenet for å finne noe mer som kan gi tilfredsstillelse.

Mindful eating/oppmerksom spising innebærer å senke tempoet for å kunne bli oppmerksom på kroppslige fornemmelser, tanker og følelser som kommer opp rundt det å spise. Det viktigste av alt er at vi gjør dette uten å dømme eller å kritisere det vi legger merke til. Gjennom å bli mer oppmerksomme mens vi spiser, kan vi også tillate oss å være nysgjerrige og lekne mens vi undersøker våre responser på mat og våre indre signaler for metthet, sult og tilfredsstillelse.

Uregelmessige spisevaner der en over lang tid kanskje har pendlet mellom overspising og slanking, bidrar til at kroppens eget signalsystem blir forstyrret. I kurset får deltakerne tilgang på øvelser og verktøy for å fremme kontakt med kroppens signaler for blant annet sult og metthet.

Selv om vi øver på å være mer tilstede, vil det ikke ta bort det å kjenne på trang eller sug etter noe. Øvelser i mindfulness kan hjelpe oss med å lindre de intense følelsene som oppstår. Det er en prosess med å roe ned, gi plass til tanker og følelser og utforske hvordan en kan observere intensiteten av for eksempel sug etter mat i stedet for å umiddelbart reagere. Slik får vi en mulighet til å erfare hvordan intense tanker og følelser kan få lov til å komme og gå uten at vi nødvendigvis må ta de bort.

I kurset legger vi særlig vekt på å erstatte selvkritikk med selvomsorg og selvmedfølelse. Som blant annet innebærer å være tilstede med det som er i øyeblikket med vennlighet og medfølelse overfor seg selv og andre.

For mange er mat og spising blitt mer problematisk enn det er knyttet til glede og velvære. Mindful eating inviterer oss til å utforske vårt eget forhold til mat og spising og legge merke til og stille spørsmål ved egne kritiske og fordømmende tanker. Vi engasjerer alle delene av oss – kroppen, hjertet og sinnet, både når det gjelder å tilberede og å spise mat.

Vi kan bli kjent med hvordan tanker og følelser påvirker hvordan, hva, når og hvor vi spiser. Og vi kan oppdage hvordan humør påvirker matvalgene våre og at stoffer som salt, sukker og fett faktisk virker på tanker, følelser og humør. Mindful eating er ikke bestemt av en diett eller en ekspert –  det handler ikke om å telle kalorier eller å måle noe. Hver deltaker erfarer for seg selv hva mindfulness og mindful eating er og hva det ikke er.

I det mat blir sett på som en avhengighetsskapende substans, har vi fjernet oss fra det å være nysgjerrig, ikke-dømmende og åpen for å lytte til kroppens egen visdom. Kanskje det gir mer mening å utforske hva mat og spising betyr for en selv? Ved å øve på å gjenoppdage evnen til selvomsorg og gleden ved det å spise, kan en bli mer oppmerksom på forholdet til seg selv, egen kropp og ikke minst hvordan en relaterer til mat og det å spise.Flere artikler

Dårlig selvfølelse skapte grobunn for at Sondre utviklet megareksi. Nå bruker han sine erfaringer for å hjelpe andre.
Vi kan bruke masse energi på å hjelpe barn, men det hjelper jo ikke hvis de ikke opplever samme språket og kommunikasjonen hjemme.
Forsking på spiseforstyrringar og psykisk helse må begynne å interessere seg meir for motkrafta i mennesket, meiner Kjersti. Korleis blir vi sterke i oss sjølve,
En sykehusinnleggelse på grunn av en virusinfeksjon ble vendepunktet for Leif-Erik Sørensen da han var syk med spiseforstyrrelse.

NESTE AKTIVITETER

2. mai 2024
Bergen
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Oslo
Åpen pårørendegruppe
6. mai 2024
Bergen
Temakveld: Hva er overspising?
6. mai 2024
Digitalt
Digital pårørendegruppe

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Vi bruker Cookies for å forbedre brukeropplevelsen av sidene. Les mer om personvern & cookies her.