ROS Senter i Oslo/Akershus

Senteret i Oslo eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i region øst. Senteret startet opp i 2014 og har et spesielt fokus rettet mot menn og kvinner med et utfordrende forhold til kropp, mat, følelser og trening. Vi har spisskompetanse innen fysisk aktivitet i tilfriskningsprosessen og individuelle samtaler.  

Senteret skal være en møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen. Pårørende, skoler, helse- og idrettsfaglig personell er også hjertlig velkommen til å ta kontakt med oss. ROS Senter er et brukerorientert lavterskeltilbud hvor du vil bli møtt av ansatte eller frivillige som har erfaring med problematikken, enten selv eller som pårørende.

Hvordan ta kontakt?

Du kan komme innom ROS Senter i Storgata 10A, ringe eller sende mail for å gjøre en avtale. Hos oss kreves ingen henvisning fra lege og tilbudet er åpent for alle. Vi gir også råd og veiledning pr. telefon og mail.
 Brukererfaring, hjelp til selvhjelp og informasjon om behandlingstilbud står sentralt i arbeidet til ROS.

Tlf: 948 17 818, innvalg 3
E-post: oslo@nettros.no

Åpningstider og telefontider

Hva kan vi tilby?

Individuelle samtaler 

Individuelle samtaler gjennomføres alle ukedager. Vi har taushetsplikt. Du forholder deg til samme person hver gang og samtalene har en varighet på 45 minutter. Du kan som regel komme til oppfølgingssamtale annen hver uke, avhengig av hvor stor pågangen er.

Innholdet i samtalen vil variere ut i fra ditt behov. Generelt vil samtalen inneholde:

– praktiske råd omkring behandlingsmuligheter
– kartlegging av ambivalens
– bevisstgjøring av egen situasjon
– hjelp til selvhjelpsøvelser
– utforsking av motivasjon for endring
– ansvarliggjøring og fokus på egne ressurser

Sist, men ikke minst, ønsker vi å spre HÅP! Du kan bli frisk fra en spiseforstyrrelse.

Temakvelder

Temakvelder er gratis, uformelle sammenkomster med ulike foredrag som varer fra kl. 18.00 – 19.30. Temakveldene er åpne for alle interesserte. Medlemmer og andre oppfordres til å komme med innspill og ønsker omkring tema som de ønsker belyst.

Kurs/foredrag

Vi arrangerer ulike kurs og foredrag som ledes av fagpersoner.
– Mindfulness
– Bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser
– VeienVidere-kurs

Pårørendegrupper
Dette er likemannsgrupper for alle som står nær en person med spiseforstyrrelser. Fast møtedag en gang i måneden.

VELKOMMEN TIL OSS !Aktiviteter Oslo/Akershus

Temakveld: Idrett og spiseforstyrrelser

Temakveld: Idrett og spiseforstyrrelser

Sunt eller syklig? Som idrettsutøver bør du ha et bevisst forhold til kroppen din og til hva du spiser, men ...
Read More
Åpen pårørendegruppe

Åpen pårørendegruppe

Står du nær en som strever med en spiseforstyrrelse? Da er du hjertelig velkommen til å dele opplevelser, tanker og ...
Read More
Temakveld: Skrift i hud

Temakveld: Skrift i hud

Hvordan forstå og møte selvskading? Grunnet stor suksess med tidligere arrangement på Litteraturhuset, inviterer ROS og Villa SULT til nok ...
Read More
Typisk mann - paneldebatt

Typisk mann – paneldebatt

Peder Kjøs og ROS inviterer til temakveld i Kulturhuset ...
Read More